Vard-konsernet hadde i årets første kvartal inntekter på 1,8 milliarder kroner. Det var en nedgang på 12 prosent sammenlignet med drøyt 2 milliarder i samme periode i fjor.

– Årsaken var først og fremst lavere aktivitet ved Vards norske verft, skriver Vard i en pressemelding og peker samtidig på at driften ved Vard Niterói i Brasil opphørte i fjor.

Resultatet før skatt ble et underskudd på 23 millioner kroner. I samme periode i 2016 var tilsvarende tall 43 millioner i pluss.