Norges største offshore-rederi, Solstad Offshore, la torsdag ettermiddag frem tall fra årets tredje kvartal som viser et underskudd før skatt på 998 millioner kroner.

Dette er en liten bedring fra samme periode i fjor da resultat etter skatt endte på negative 1,3 milliarder kroner.

Skrev ned verdier på ni skip

Samtidig har det kriserammede rederiet skrevet ned verdier på ni av skipene sine til en verdi av 250 millioner kroner i perioden og solgt to skip. Som følge av gigantgjelden får Solstad en negativ valutaeffekt på 441 millioner kroner i tredje kvartal.

Den bokførte egenkapitalen synker dermed til negative 2,66 milliarder kroner.

Samlede driftsinntekter i tredje kvartal beløp seg til 1,48 milliarder kroner, opp fra 1,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2018.

Driftsresultatet endte på negative 114 millioner kroner, noe som likevel er en solid bedring fra tredje kvartal 2018 da resultatet endte på minus 871 millioner kroner.

En tredjedel i opplag

Solstad Offshore har i lengre tid vært i dyp krise. Om lag en tredjedel av selskapets forsyningsskip, konstruksjonsfartøy og ankerskip har i høst lagt i opplag uten arbeid.

Selskapets siste kvartalsrapport viser at hele 53 av rederiets 136 forsyningsskip, konstruksjonsfartøy og ankerskip lå i opplag ved utgangen av kvartalet.

Offshorerederiet er i brudd med lånebetingelsene og har en rentebærende gjeld på over 30 milliarder kroner.

I starten av november fikk imidlertid rederiet utsatt skjebnedatoen fra kreditorene og fikk forlenget en avtale om rente- og avdragsfrihet med flere kreditorer frem til 31. mars 2020.

– Uholdbart

«Selskapets finansielle situasjon er uholdbar ettersom egenkapitalen er negativ og likviditeten under press», heter det i rapporten.

Solstad skriver videre at den langsiktige levedyktigheten av selskapet og konsernets virksomhet avhenger av en løsning på den økonomiske situasjonen, og at selskapet er i dialog med sine viktigste kreditorer.

«Forutsetningen om fortsatt drift er basert på styrets syn om at selskapets innsats i denne forbindelse har en mulighet for å lykkes. En løsning forventes å innebære en omfattende restrukturering av selskapets regnskapsbalanse», står det videre i rapporten.

Tror Solstad må skrape skip

I forkant av fremleggelsen av kvartalsrapporten uttalte analyseselskapet Vessels Value til E24 at de tror det gjeldstyngede offshorerederiet presses av flere kreditorer til å selge eller skrape opp mot 20 skip i «nær fremtid».

Også NHH-professor Ola Grytten mener det er sannsynlig at Solstad-forhandlingene vil ende med både gjeldssanering og skraping av skip, skriver E24.

Solstad-sjefen avviser dette ovenfor økonominettstedet.

– Det stemmer overhodet ikke, sier administrerende direktør Lars Peder Solstad.

Da oljekrisen begynte sommeren 2014, var offshorerederiene blant dem som ble hardest rammet. Gjeldsmarerittet har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her: