Et historisk sterkt laksemarked gav Grieg Gruppen et et samlet driftsoverskudd etter nedskrivninger og avskrivninger (EBIT) på 1,3 milliarder kroner i fjor av en omsetning på 11 milliarder kroner.

Resultatet før skatt var 870 millioner. Shippingvirksomheten opplevde nok et svakt år, mens mange av gruppens øvrige selskaper leverte gode resultater.

– Gledelig

Rekordhøye laksepriser og bedre biologi enn på mange år ga Grieg Seafood et sterkt resultat i 2016. Det ble slaktet 64.726 tonn atlantisk laks i 2016, ned en prosent fra 2015.

Resultatet ble likevel over en milliard kroner, og var den viktigste bidragsyteren til  Grieg Gruppens opptur. Gruppen eier 50,2 prosent i Grieg Seafood.

– Tallene er svært gledelige for Grieg Gruppen som helhet. Sammen med de grepene som nå tas for Grieg Star og de utviklingsprosjektene vi ellers har i gruppen, ser vi positivt på de kommende årene, sier administrerende direktør i Grieg Maturitas AS, Wenche Kjølås, i en pressemelding.

Nye kontrakter

Grepene for Grieg Star som Kjølås sikter til, er avtalen med Gearbulk om å etablere et nytt tørrbulkselskap, G2 Ocean, som vil operere begge selskapenes flåter.

Det er nå forventet at G2 Ocean skal starte opp før sommeren, og til sammen skal det operere 130 bulkskip.

Grieg Shipbrokers gjennomførte et betydelig antall nye kontrakter i 2016, melder selskapet, men omsetningen endte likevel noe under fjorårets på grunn av markedsforholdene.

Selskapet hevder å være inne i en positiv utvikling, og har i løpet av året ansatt en rekke nye medarbeidere.

Grieg Gruppen eies 25 prosent av Grieg Foundation. Stiftelsens formål er å støtte globale prosjekter innen utdanning av barn og unge, medisinsk forskning, miljøprosjekter samt kunst og kultur. Selskapet opplyser at det i 2016 delte ut 30 millioner kroner til slike formål.