Samlet kontraktsverdi er i overkant av en milliard kroner.

I en pressemelding fra Havyard, sier  Fjord1-sjef Dagfinn Neteland at det var tøff konkurranse om kontraktene.

– Med disse ferjene tar vi i bruk mulighetene som ligger i digitalisering og gir både oss og Fjord1 et solid fotfeste i framtida og den fjerde industrielle revolusjonen, sier Havyards konsernsjef Geir Johan Bakke i en pressemelding.

Sævik majoritetseier

Per Sævik er majoritetseier både i Havyard og Fjord 1. Men kontraktene har ikke falt i fanget på Havyard av den grunn, sier Bakke.

– Vi forstår spørsmålet, men her har vi vunnet fordi vi er best på pris og produkt. Hovedeier har ikke på noe tidspunkt lagt seg borti denne prosessen, det har gått gjennom administrasjonen, sier Bakke.

Batteridrift

Havyard Design & Solutions har en virtuell modelltank der man har kjørt kontinuerlige datasimuleringer på skrogutforming. Hundrevis av forskjellige skroglinjer er testet i modelltanken for å optimalisere energiforbruket i disse sambanda.

Alt utstyr på ferjene er lagt opp til å gå på batteri, samtidig er det full backup med dieseldrift ved lengre strømstans.

– Og nå kan vi levere ei ferje som går på batteri hele overfartstida.

På verftet i Leirvik i Sogn har Havyard Ship Technology allerede tre ferjer under bygging.

I følge pressemeldingen har Havyard bygget opp datamodeller for disse spesifikke ferjesambanda der man ser på de ulike fasene av overfarten og også kombinerer det med ulike værdata.

– Miljøkravene til de helelektriske ferjene gjorde at vi måtte gå ekstremt til verks for å spare energi. Da kunne vi bruke de verktøyene vi har utviklet over tid og brukt i andre segment. Med disse verktøyene får vi gjort detaljerte og pålitelige beregninger med mange variasjoner, og nå fikk vi belønning for at det ikke er nytt for oss å være involverte i designprosesser med strenge miljøkrav.

Går mot autonome fartøy

Tre av ferjene skal inn på strekninga Hareid-Sulesund og to på Magerholm-Sykkylven, begge strekningene i Møre og Romsdal. Ferjene er 111 meter lange og skal ta 120 biler.

I arbeidet med utviklingen av ferjene tar man også steg i retning av autonome fartøy. Blant annet blir dataverktøy brukt til å drive ferjene på en mest mulig energieffektiv måte uavhengig av hvem som er på broa.

Havyard Design & Solutions leverer design og engineering, Havyard Ship Technology skal bygge ferjene mens Power & Systems leverer hybrid framdriftssystem, broløsninger og automasjon, batterisystem, laddesystem og elektriske system.

Sysla retter

Da denne saken ble publisert, skrev vi at dette såvidt oss bekjent var første gang et annet designselskap enn Multi Maritime i Førde hadde vunnet kontrakt med et norsk fergerederi siden høsten 2013.

Det var ikke riktig: 29. mai i år meldte vi selv at Fjellstrand skal bygge en ferge de selv har designet for Fjord1 på sambandet Halhjem-Våge i Hordaland.

Fjellstrand har tidligere designet og bygget verdens første batteriferge, MF Ampere, som betjener sambandet Lavik – Oppedal.

Sysla beklager feilen.