Til kai i Bergen kan KL Sandefjord slå av alle motorene om bord.

– Vi sparer inntil 3000 liter drivstoff om dagen når vi ligger på landstrøm, sier kaptein Bjarne Hovland.

Det tilsvarer det gjennomsnittlige dagsforbruket til over 1000 vanlige diesel-biler.

Halv million per skip

I fjor fikk Arendal-rederiet K Line montert landstrømanlegg på to av båtene sine – ankerhåndteringsskipene KL Sandefjord og KL Saltfjord fra 2011.

Tilkoblingen står ved vinsjene på styrbord side.

Investeringen var på om lag en halv million kroner per skip.

Om bord er de synlige endringene et nytt skap i tavlerommet, en ny skjerm i kontrollrommet, en luke i skottet for å ta om bord ladekabelen og selve riggen for å koble båten til landstrøm.

Les også: Enova-millioner til 20 landstrømprosjekter

– Vi bruker om lag 350 kilowatt mens vi er koblet til, sier Hovland.

Etter strømpluggen er koblet i, begynner skipet å trekke strøm fra land tilsvarende det hjelpemotoren om bord produserer.

Her overvåkes strømforbruket i kontrollrommet.

Når mengden strøm som tas om bord har matchet behovet til skipet noen sekunder, kan hjelpemotoren slås av.

Først i verden

De to søsterskipene Sandefjord og Saltfjord er verdens kraftigste i sitt slag, med en trekkraft (bollard pull) på henholdsvis 390 og 397 tonn.

Selv om Sandefjord kom til kort mot søsterskipet da de målte krefter etter sjøsetting for seks år siden, er hun først ute med en verdensnyhet.

Denne uken fikk nemlig skipet klassepapirer på landstrømtilkoblingen sin.

– Klassenotasjon på landstrøm, såkalt «shore power», setter krav til funksjonalitet og sikkerhet som må være oppfylt for at et skip skal kunne koble seg til en elektrisk forsyning fra land. Dette gjelder først og fremst sikkerhet for personell, brannsikkerhet og krav til utstyret som skal brukes, skriver kommunikasjonssjef Chalotte Bjørn i DNV GL til Sysla.

– Opp til rederne å bestemme

Dette nye skapet i tavlerommet tilhører landsrømløsningen.

Klasseselskapet har verifisert og sjekket hele installasjonen før notasjonen ble utstedet.

– Etter det DNV GL har kjennskap til, er KL Sandefjord det første offshore-fartøyet med klassenotasjon for landstrøm. Det er blant annet også flere container-skip som har denne notasjonen og en del bulk-skip som er under bygging, skriver Bjørn.

Les også: 6 – 9 nye landstrømpunkter i Bergen

Søsterskipet KL Saltfjord står for tur, for å få klassepapirer på landstrømtilkoblingen.

– Det er mange skip som har mulighet til å få strømforsyning fra land, men disse systemene har ikke nødvendigvis de sikkerhetsfunksjonene og funksjonaliteten som kreves for å oppfylle klassenotasjonen «Shore power». Det er opp til rederne selv å bestemme om de ønsker en slik notasjon eller ikke.

Bygger ut i Bergen

Av skipene som pleier å ligge i Bergen og vente på spot-oppdrag i Nordsjøen, er det kun de to K Line-skipene samt DOFs Skandi Vega og Solstad-fartøyene Normand Ranger og Normand Prosper som har muligheten til å koble seg på landstrøm.

Les også: 7 nye Statoil-kontrakter – får batteri på alle båtene

– Det er bare cirka fem offshore-skip som kan benytte seg av landstrøm i dag, så her har rederiene en jobb å gjøre, sa konstituert havnedirektør Ulrik Jørgensen til Sysla for tre uker siden.

Da hadde Bergen og Omland Havnevesen nettopp fått en etterlengtet landstrøm-tildeling på 16,1 millioner kroner, som skal gå til mellom seks og ni lavspente ladepunkter for offshore-skip rundt Vågen i Bergen.

Her skimter du vinsjene til verdens nest kraftigste ankerhåndteringsfartøy.