Den britiske havvindmølleparken Beatrice skal bestå av til sammen 84 turbiner. Nå er et nytt område på nordøst-kysten av Skottland klargjort for neste byggetrinn.

I 2019 skal vindparken være i drift, og forsyne 450.000 husstander med strøm.

En gigantisk plog har fjernet flere hundre steinblokker i løpet av to uker. Med en vanndybden på mellom 38 og 60 meter er nå en femten kilometer lang rute ryddet på havbrunnen, som ellers består av sand, grus og leire.

– Som en snøplog

– På samme måte som en snøplog måker veier, har steinblokkene blitt skubbet til side på havbunnen. Slik at det etterpå blir klar bane for å legge ned kabler, forteller Colin Shellard, prosjektleder i Siem Offshore Contractors. 

Ankerhåndteringsfartøyet Siem Ruby har tidligere vært i Brasil, men sendte fartøyet hjem i 2015 da Petrobras kansellerte kontraktene.

Rett før jul i fjor ble skipet omregistrert fra NIS til å seile med NOR-flagg, og rederiet har funnet oppdrag for skipet i vindmarkedet.

– I tillegg har konstruksjonsfartøyet Siem N-Sea hatt en gravemaskin som fjerner stein, sier Shellard.

Plogen som veier 85.000 kilo er utviklet av Ecosse Subsea Systems. Løsningen er brukt på havbunnsoperasjoner i kontruksjonen av flere havvind-prosjekt.

– Vårt SCAR2-system er blitt en svært effektiv og økonomisk måte for å rydde havbunnen i den første fasen av store byggeprosjekter for vindpark, uttaler administrerende direktør Mark Gillespie i Ecosse Subsea Systems i en pressemelding.

Havvind-satsing

 

I fjor sommer sikret Siems datterselskap Siem Offshore Contractors seg kontrakten på levering og installering av kabelsystem på den nye vindparken.

Kraften fra de 84 tubinene skal føres via sjø- og jordkabler til Blackhillock i Skottland og derfra over i kraftnettet.

Installasjonsarbeidet gir rundt et års arbeid for Siem Moxie og Siem Aimery.

– Nå har Siem Ruby gjort alt klart så de to andre fartøyene kan begynne installasjonsjobben, sier Shellard.

– Siem Aimery vil starte kabelleggingen i slutten av 2017, mens Siem Stingray og Siem Spearfish skal bringe personell til vindtårnene.  

Siem sikret seg i 2015 en kontrakt på i overkant av 100 millioner euro for monteringen av tyske vindmøller. Selskapet har også hatt installasjonsarbeid på Nordsee One-vindparken på tysk nordsjø-sektor.