Det er spådommen fra direktør Per Olaf Brett i Ulstein International, skriver Nett.no.

Brett, som jobber i et selskap som selv har tatt en god bit av vindkraftmarkedet, minner om at vindkraft fortsatt er et svært lite marked sammenlignet med olje- og gassvirksomheten.

Trangt om plassen
– Det er så små volum at det ikke er sikkert det er plass til alle sammen, sa Brett på et nylig holdt vindkraftseminar i Ålesund.

Temaet for seminaret var markedsmulighetene i offshore vindkraftproduksjon. Arrangør var stiftelsen North Energi Partner, en bransjeorganisasjon for aktører i energiproduksjonsbransjen, fra oljeselskaper til vindkraftprodusenter med tilhørende utstyr- og tjenesteleverandører. GCE Blue Maritime og Norwegian Forum Nordvest er medarrangører.

Enig med Brett
Vindkraftanalytiker Alan Duncan, som selv presentere en svært optimistisk syn på utvikling i vindkraftmarkedet på seminaret, er enig med Bretts vurdering nå det gjelder skip. I alle fall for de første årene.

Tre til fem serviceskip i året er det man kan håpe på, men fra 2025 tror Duncan at det blir en vesentlig større byggetakt. Da øker vedlikeholdsbehovet på eksisterende vindkraftparker samtidig som det vil bygges mer vindkraft lenger til havs – blant annet på flytende installasjoner.

Bransjetur for å lære
Seniorrådgiver Tom Christian Dahl i ÅKP oppfordrer bedrifter på Nordvestlandet å vurdere vindkraftmarkedet.

Til sommeren satser han på å få med bedrifter til England for å lære mer om verdikjeden i britisk vindkraftindustri, som pr. i dag er den som vokser mest i Europa.

– Viss du har muligheten til å få flere ben å stå på så er det verdt å satse, sier Dahl.