Dagens nyhetsbrev

Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Hybridløsningen gjør at vi kan kjøre på batteridrift om natten på lokaliteter hvor det ikke er mulig å etablere landstrøm. Dette gir store gevinster både med tanke på miljø og redusert vedlikehold, sier Hugo Nilsen, driftssjef i Lerøy Aurora i meldingen.

Battericellene er produsert av Samsung og brukes blant annet i elektriske biler fra BMW. Teknologien som styrer batteriene kommer fra Kverneland Energi på Bryne.

– Dette er allerede utprøvd teknologi som vi vet fungerer. Det som er nytt, er måten dette blir brukt på i havbruksbransjen. Her ser vi et stort potensiale, både i Norge og internasjonale markeder, sier Kverneland.

Flåten er på plass i Vorterøya i Skjervøy kommune for testing. Innen kort tid skal den komme i normal drift på anlegget.

Reduserer forbruk av diesel

For å lade batteriene brukes overskuddsenergi fra generatorene. Det er også mulig å koble til og bruke andre energikilder som for eksempel solceller eller vindturbiner, sier Lerøy i meldingen.

Forflåten er bygget ved skipsverftet Marketex Marine i Estland, og levert av AKVA Group. Den er selskapets første hybridflåte. Per Kåre Fuglestad i AKVA tror etterspørselen etter hybridflåter kommer til å øke i fremtiden på grunn av potensiale for sparte vedlikehold- og drivstoffkostnader.

– Med en hybridflåte vil du også redusere dieselforbruket og vedlikeholdet av generatorene om bord. Det betyr at den ekstra investeringen kunden gjør i batteripakken betaler seg inn i løpet av få år, sier Fuglestad i meldingen.

 

Få også med deg:

  • Stoppet Aasta Hansteen-slepet: Måleren som skal registrere strømforholdene på 196 meters dyp måtte byttes ut. I 6 timer lå slepet dønn i ro, før de startet opp igjen i formiddag. Følg slepet live nederst i saken!
  • Høyere avkastning på aksjer og obligasjoner sikret overskudd for Rederiforbundet i fjor. (Finansavisen)
  • Rederiene skremmes av handelskrig og sikkerhetssituasjonen i verden. Rederipresidenten har gått fra optimisme til å være usikker. (Finansavisen)
  • Stolt Tankers leverte et driftsresultat på 10,9 millioner dollar i tremånedersperioden desember-februar. På samme tid i fjor var resultatet 28,5 millioner dollar. Mye av svekkelsen skyldes økte drivstoffkostnader. Merkostnadene er beregnet til 14 millioner dollar. Bare siden fjerde kvartal har bunkersprisen steget med 12,5 prosent. (Finansavisen)