Skipet har skiftet navn til Harrier og ligger til kai i Gismarvik i Tysvær. Foto: Jon Ingemundsen

Lasteskipet «Tide Carrier» er tatt i arrest

Lasteskipet Harrier, tidligere Tide Carrier, skal ikke ut av Norge for å leve videre, men for å hugges opp på ei strand i Asia, mener norske myndigheter.

Dermed betraktes skipet som spesialavfall. Tirsdag formiddag ga Miljødirektoratet beskjed om at skipet inntil videre ikke får forlate kai.

Dette er aller første gang at norske myndigheter tar et skip i arrest på dette grunnlaget, bekrefter Miljødirektoratet.

– Vi mener det er overveiende sannsynlig at Harrier var på vei til ulovlig opphugging i Pakistan. Dette skipet både er avfall og har avfall om bord. Det får ikke seile før vi er sikret at det ikke går til ulovlig vraking og at avfallet går til forsvarlig behandling, sier miljødirektør Ellen Hambro til Aftenbladet (krever innlogging).

Ifølge Miljødirektoratet har flere involverte aktører bekreftet at skipet er på vei til vraking. Under tilsynet ble det avdekket at Harrier har en enveis forsikringspolise kalt «brake up voyage», fra Høylandsbygd til Gadani, Pakistan – kjent for å ta imot skip til såkalt «beaching».

Fryktet miljøkatastrofe

Lasteskipet som da het Tide Carrier fikk motorstopp ved Feistein utenfor jærkysten 22. februar. Flere av mannskapet ble hentet opp av redningshelikopter.

Skipet hadde 600 kubikk tungolje og 300 kubikk diesel om bord og frykten for omfattende miljøskader var stor.

Siden 23. februar har skipet ligget til kai i Gismarvik i Tysvær for reparasjoner. I dag, tirsdag, gikk inspektører fra Sjøfartsdirektoratet om bord for å finne ut om alle pålegg om reparasjoner og utbedringer er utført. Men etter nærmere undersøkelser, der både Miljødirektoratet og politiet har gransket saken, har altså Miljødirektoratet kommet fram til at skipet skal tas i arrest.

Bekymringsmeldinger

Miljøorganisasjonene Bellona og NGO Shipbreaking Platform sendte en bekymringsmelding om lasteskipet til Sør-Vest politidistrikt i slutten av februar.

I bekymringsmeldingen skriver de to organisasjonene om den utbredte praksisen med «beaching», og om sin mistanke om at Harrier er tiltenkt samme skjebne.

Les hele saken på Aftenbladet.no (abotjeneste)