Videre skal det satses mer på teknologi og digitalisering, det skal legges til rette for å få mer godstransport over på sjøveien og Stad skipstunnel skal bygges.

Det er planlagt brukt 31,2 milliarder kroner til Kystverket i stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2018–2029. Dette betyr i gjennomsnitt 2,6 milliarder hvert år i planperioden.

– Dette er en god transportplan for kysten og Kystverket. Vi får økte rammer til å ruste opp eksisterende infrastruktur, samtidig som vi gjennom nyinvesteringer og moderne teknologi er foroverlente og forbereder oss på en ny tid for sjøtransporten, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Tidligere transportplaner har gått over ti år. Nå har regjeringen utvidet planperioden til tolv år, og delt perioden inn i to seksårsperioder.

Planen legger opp til at etterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første seksårsperiode, mens vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer og kaier dekkes inn i løpet av tolvårsperioden.

Hun er spesielt fornøyd med at verdens første skipstunnel – Stad skipstunnel – er kommet på sikker plass i første planperiode.

– Dette blir et spektakulært prosjekt, men først og fremst er det et sjøsikkerhetsprosjekt, som vil redusere ulykkesrisikoen og forbedre seilingsforholdene og regulariteten langs kysten, sier Slotsvik.

Det er satt av 1,5 milliarder kroner til Stad skipstunnel i første seksårsperiode og 1,2 milliarder kroner i andre periode.