Gjennom etableringen av det nye selskapet Massterly skal Kongsberg og Wilhelmsen lage  infrastruktur og tjenestetilbud for å utvikle og drifte autonome fartøy.

– Dette selskapet vil redusere kostnader i alle ledd og være aktuelt for alle selskaper som har et transportbehov, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilhelmsen i en pressemelding.

Det skal bygges egne landbaserte kontrollsenter for å drifte og overvåke de autonome skipene.

Yara Birkeland er et eksempel på et autonomt skip som det nye selskapet skal kunne levere og drifte. Yara Birkeland blir når det er ferdig bygget, verdens første autnome helelektriske containerskip. Skipet skal være i drift fra 2020.

Thomas Wilhelmsen sier at selskapene er i starten av utviklingen, men ser for seg at dette vil bli et betydelig marked i nær fremtid. Selskapet mener at dette har potensiale for å gjøre sjøtransport mer kompetitivt i konkurranse med veitransport. De trekker frem at transporten vil foregå tilnærmet uten miljøfiendtlige utslipp, og øke effektiviteten.

– For Norge som en havnasjon vil dette bli et viktig bidrag for å nå FNs internasjonale bærekraftsmål, sier Wilhelmsen.

Selskapet skal lokaliseres på Lysaker og være i drift fra august 2018.