Kongsberg Maritime har signert kontrakt med Havyard Ship Technology på leveranse av et komplett, integrert fartøyskonsept til en ny pelagisk tråler. Leveransen inkluderer Fishmaster fullintegrert broløsningssystem med automasjon, fiskeleitingsutstyr, vinsj- og trålesystem. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Fartøyet vil omfatte den nyeste teknologien for bærekraftig fiske og effektiv prosessering av pelagiske arter. Fishmaster fullintegrerte broløsning representerer en helt ny måte å operere fartøyet på, ved å integrere alle systemer fra Kongsberg med ergonomiske pulter som kan justeres i høyde og legge til rette for både sittende og stående operasjon.

Forenkler operasjoner

Løsningen vil forenkle operasjoner fra broen hvor store skjermer vil vise alle systemer fra Kobgsberg, avhengig av hvilken operasjon som utføres.

Leveransen integrerer navigasjons- automasjons- og kontrollsystemer fra Kongsberg. Løsningen inkluderer også ekkolodd, sonarer og trålinstrumentering i tillegg til en komplett vinsjpakke med 10 vinsjer og avansert trålkontroll fra Kongsberg Evotec.

Stor vektreduksjon

– Dette er vår første, komplette kontrakt til et så avansert og innovativt fiskefartøy. Vi har tatt i bruk vår nyeste teknologi med små permanentmagnetmotorer og drives, som sparer skipet for over 20 tonn vekt sammenlignet med tradisjonelle, elektriske, asynkrone systemer. Dette vil gi fordelen av økt fiskevolum, forklarer salgssjef for håndteringssystemer Torkjell Ringstad i pressemeldingen.

– I tillegg bidrar vinsjene til å gjøre fartøyets drift mer miljøvennlig, ved at de fungerer som en liten generator og produsere energi som blir ført tilbake til skipets hovedtavlesystem. Dette vil kunne spare skipets totale forbruk av drivstoff, og er et av våre største satsningsområder på nye og miljøvennlige løsninger. Dette prosjektet vil gi ingeniøravdelingen og produksjonsavdelingen vår arbeid i god tid fremover, og vi vil gjerne få lov til å takke både Havyard og sluttkunde France Pêlagique, fortsetter Ringstad.

Fartøyet, som skal leveres i desember 2018, er utviklet i nært samarbeid med den nederlandske skipsdesigneren ASD, og er et samarbeid mellom Havyard Ship Technology og det franske fiskeri- og fiskeletingsselskapet France Pélagique. Det skal erstatte et av selskapets to fransk-flaggede trålere bygget på 1980-tallet. Kontrakten inkluderer en opsjon på et andre fartøy.