Praksisen hvor skip blir rent opp på langgrunne strender ved høyvann og hugget har blitt kritisert fra flere hold. Årsaken er risikoen det innebærer for ansatte og miljø ved å gjøre jobben uten faste installasjoner.

KLP og KLP-fondene har nå besluttet å utelukke Evergreen Marine Corporation Ltd., Korea Line Corporation, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL for slik skraping av skip.

Deres begrunnelse for å svarteliste selskapene er “alvorlig miljøskade og brudd på menneskerettighetene”, skriver selskapet i en melding.

Svartelistet av Oljefondet

Norges Bank offentliggjorde i januar utelukkelse av de samme selskapene fra Oljefondet.

KLP har gjennomgått Norges Bank sin beslutning og ser ingen grunn til å avvike fra disse anbefalingene, heter det i meldingen.

– Vi er veldig fornøyd med at Norges Bank og Etikkrådet bidrar til sette press på rederiene som skraper skip på en uansvarlig måte. KLP har besluttet å følge den standarden for utelukkelse som er satt av Etikkrådet. Det vil si at flere selskaper vil stå i fare for å bli utelukket fra KLP og KLP-fondenes investeringer dersom de fortsetter å skrape skip på en uansvarlig måte, sier leder for ansvarlige investeringer Anne Kvam.

Publiserer skrapeliste hvert år

I 2016 engasjerte KLP International Law and Policy Institute (ILPI) til å utarbeide en rapport om praksis rundt skraping av skip i Bangladesh, India og Pakistan med hensyn til risikoen for menneskerettigheter og miljø.

I rapporten kommer det frem at skraping av skip i Bangladesh og Pakistan utgjør en betydelig risiko for mennesker og miljø. Skip som avhendes i disse landene plukkes fra hverandre med minimal fokus på sikkerhet, av arbeidere uten verneutstyr, på strender der miljøgifter renner rett ned i sanden og vaskes ut i havet.

Organisasjonen NGO Shipbreaking Platform loggfører alle skip som skrapes, hvor de skrapes og hvem som var eier. Listen publiseres i februar hvert år.

“KLP gjennomgår årlig listen og følger opp selskaper hvor vi er investert dersom selskapet har skrapet skip i Bangladesh, Pakistan eller India”, skriver selskapet.

Ulykkestallene øker

Evergreen Marine Corporation er det eneste selskapet som KLP var investert i på tidspunktet for utelukkelse.

“Dette selskapet har KLP vært i dialog med om deres retningslinjer og praksis for skraping av skip. Denne dialogen har ikke ledet til tilstrekkelige endringer og KLP sendte derfor i 2017 en varsel om at selskapet var under vurdering for utelukkelse fra KLPs investeringer.”

Pan Ocean, et sør-koreansk rederi som eier og opererer bulk-, container og tankskip er satt under observasjon hos Norges Bank for samme praksis. Selskapet skal ha meldt at de vil forsøke å unngå dette fremover.

Ulykkestallene økte i fjor hos verft som hugger skip på strendene, og NGO Shipbreaking har meldt om en særdeles dyster utvikling i Chittagong i Bangladesh.

Rederiforbundet har sagt nei til skraping og fraråder sine medlemmer å hugge skip på den måten.