Color Line-saken tar nok en gang en ny vending.

Fakta

Dette har skjedd

Det har ulmet en stund i Fremskrittspartiet, hvor næringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen har sagt at han er bekymret for situasjonen til de norske sjøfolkene, gikk mot sin egen regjering og signaliserte støtte til Arbeiderpartiets forslag om å utsette forskriften som skal la Color Line flagge de to Kiel-fergene sine fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

På Frp’s landsmøte vedtok partiet følgende uttalelse: «(…) Fremskrittspartiet mener at det er uheldig dersom konsekvensene av en regelendring medfører at norske sjøfolk settes på land.(…)».

Nå har altså Frp falt ned på at de ikke vil støtte Arbeiderpartiets forslag om å utsette forskriften, men heller be regjeringen vurdere faktagrunnlaget og habiliteten til det regjeringsutnevnte Fartsområdeutvalget.

– Vi har fått en del opplysninger om Color Line-saken og Fartsområdeutvalget som vi ikke var klar over tidligere, og som ikke ser helt fint ut, sier næringspolitisk talsperson Morten Ørsal Johansen til Klassekampen, og hevder det har vært litt sammenblanding av roller og ensidig innhenting av fakta.

Vil ikke svare

Regjeringen bestemte i februar i år at de lar Color Line flagge Kiel-fergene til NIS, men forskriftsendringen lar vente på seg.

Forslaget i Stortinget fra Arbeiderpartiet, som vil utrede konsekvensene av en regelendring for de andre nordiske landene først, forsinker planene.

Næringskomiteens innstilling i saken skulle egentlig vært lagt frem i dag, men ble utsatt med en uke, til 22. mai.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har sagt han vil vente på Stortingets behandling av forslaget til Ap før han vil innføre forskriften.

Hva han vil Color Line skal gjøre deretter, vil han ikke svare på.

Fjord Line reagerte

Anbefalingen om å åpne for NIS på Kiel-fergene til Color Line kom fra det regjeringsutnevnte Fartsområdeutvalget som ble nedsatt i 2014, for å danne grunnlaget for regjeringens maritime strategi.

Dette sa Fjord Line-direktøren til Sysla om arbeidet i utvalget forrige uke:

– Color Line har vært tungt involvert i prosessen. Det ville være helt naturlig at Fjord Line, som det eneste andre norskeide fergerederi, ble tilsvarende involvert. Fjord Line har førstehåndskunnskap til de danske rammevilkårene. Dessuten er Fjord Line eneste rederi som opererer passasjerskip i utenriksfart fra Norge som faktisk har gjennomført et flaggbytte fra NOR til DIS, sa Rickard Ternblom.

Tilbakeviser habilitetsproblemer

Fartsområdeutvalget baserte seg igjen på en rapport fra konsulentselskapet Menon.

Fjord Line hevder overfor Klassekampen at Menon-rapporten inneholder flere feil.

– Departementet har lagt til grunn utredningene fra Menon og Fartsområdeutvalget, og når man ser på sammensetning og fakta, er det dessverre veldig farget av Color Line, sier Ternblom til avisen.

Stifter av og daglig leder i konsulentselskapet Menon Economics, Erik W. Jakobsen, avviser overfor avisen at arbeidet de gjorde for Fartsområdeutvalget er påvirket av Color Lines interesser.

Også til Sysla tilbakeviser gan påstandene om at han eller Menon skal ha vært inhabile da de utarbeidet rapporten for Fartsområdeutvalget.

– Det avviser vi blankt. Hvert år lager vi rapporter for mange aktører i maritim næring – både enkeltbedrifter, organisasjoner og myndigheter – og vi jobber både for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, sier Jakobsen til Sysla.

Om feil i rapporten sier han:

– Vi avviser at det er faktafeil i rapporten. Når Fjord Line hiver ut påstander om feil bør de fortelle hva som er feil og dokumentere det, sier Jakobsen.