Begge selskapene tilbyr ulike typer servicetjenester til havbruksnæringen, deriblant foryøyning, avlusing, notvasking, ROV-operasjoner og dykking, heter det i børsmeldingen. Etter fusjonen vil selskapet ha 20 servicebåter i flåten.

Før selskapene slår seg sammen skal de gjennom en selskapsgjennomgang (due diligence), med sikte på regnskapsmessig virkning fra 1. mai. Foreløpig vil bytteforholdet i fusjonen være 54 prosent til AQS og 46 prosent til KB Dykk.

AQS har 100 ansatte ved sitt kontor i Flatanger i Trøndelag, og hadde en omsetning på 161 millioner kroner i fjor.

KB Dykk er i dag i Rørvik i Trøndelag, og har 64 ansatte. Omsetningen var i 2017 på 111 millioner kroner.

Selskapet vil beholde AQS som navn, og nåværende daglig leder i AQS Ove Løfsnæs blir styreleder i det nye selskapet. Daglig leder i KB Dykk, Ola Krystad, blir daglig leder for nye AQS.

I pressmeldingen skriver de at de blir det nest største servicebåtrederiet i Norge, og det største dykkerselskapet, med 64 arbeidsdykkere.

KB Dykk eies 50,1 prosent av børsnoterte NTS ASA. Etter fusjonen vil NTS ASAs eierandel i AQS Holding være cirka 23 prosent, og selskapet blir et tilknyttet selskap i konsernet. Etter fusjonen vil ikke NTS lenger rapportere i servicebåtsegmentet.