– Det ser litt ut som en strandet hval, men dette er resultatet av grundig planlegging og et spesialdesignet skip for formålet, sier driftsdirektør Ottar Mæland i DeepOcean.

I fjor fikk DeepOcean det helt nye kabelleggingsfartøyet Maersk Connector inn i flåten på langtidsleie. Allerede i 2015 sikret selskapet seg skipets andre kontrakt innen havvind.

I år har kabellingsfartøyet vært på prosjektjobbing i Irskesjøen for Dong Energy, som nylig byttet navn til Ørsted.

Tørrskodd

Her har skipet trukket kabler fra havvindparken Walney Extension til Morecambe Bay i Storbritannia. Og under jobben har man kunne gå tørrskodd helt inntil skipet.

– Den spesielle utfordringen i dette prosjektet er ilandføringen av kablene med grunne forhold og veldig stor tidevannsforskjell.

Maersk Connector på vindjobb i Morecambe Bay på den britiske kysten. Eksportkabelen som trekkes skal gi strøm til en halv million husstander. Foto: DeepOcean

Oppdraget i Morecambebukten er også første gangen selskapet kunne benytte alle skipets egenskaper.

– Maersk Connector er skreddersydd for slike forhold ettersom vi kan gå inn grunnere enn tilsvarende skip med kablene ombord, trekke oss inn på anker og i tillegg sette skipet ned på havbunnen når tidevannet går ut. Slik får vi en posisjon som er nærmest mulig kysten når kablene skal trekkes helt inn, sier Mæland.

Når havvindparken er ferdig skal den levere strøm til en halv million britiske husstander.

– Vi har installert 136 kilometer med eksportkabel som kan ta i land strømmen som produseres offshore, forteller Mæland.

100-millioners kontrakt

Kontrakten i 100-millionersklassen har gitt DeepOcean et sterkere fotfeste innen fornybarmarkedet.

Inn fra Walney går det to eksportkabler, så selskapet gjorde prosedyren to ganger.

– Det krever god planlegging og mye koordinering siden en har et begrenset tidevannsvindu å forholde seg til der alt må bli gjort for å sikre en trygg ilandføring av kablene.

To operasjoner i ett

Da kablene ble lagt fra Maersk Connector trakk skipet samtidig en plog etter seg for ned graving og beskyttelse av kablene. At de to oppgavene utføres på likt er ifølge Mæland svært effektivt.

– Dette var det første prosjektet der vi benyttet fartøyets mulighet til både å legge og trekke en kabelplog etter seg i en og samme operasjon. Dette gjentok vi to ganger siden begge eksportkablene inn fra feltet ble installert av DeepOcean.

Utnyttet skipet

Installasjonen av eksportkablene på Walney-prosjektet ble ganske unikt for DeepOcean.

– Dette ble første operasjonen der vi benyttet alle skipets fortrinn, som er muligheten til å legge og beskytte i en omgang, adkomst i grunt farvann og sette skipet ned på havbunnen. Når vi gjør dette i ett og samme prosjekt så er installasjonen av Walney eksportkabel ganske unik.

I oljenedturen har fornybarmarkedet blitt et stadig viktigere ben å stå på for selskapet. Mæland tror på nye, tilsvarende prosjektjobber for Maersk Connector.

– Nå som vi har bevist at konseptet er en suksess forventer vi flere oppdrag av denne karakter i årene fremover, sier Mæland.