– Det nye fartøyet vil ha mye å si for Kystverkets evne til å utføre oppgavene våre. Skipet kan brukes på flere ulike områder, som en såkalt multifunksjonsplattform, sier Alf Arne Borgund, avdelingsleder for fartøysdrift i Kystverket.

OV Bøkfjord skal ha service av bøyer, sjømerker og fyr, samt bidra i oljevernberedskap. Nybygget utstyres med borerigg, og har spesialutstyr til å ivareta flytende merker.

Det hovedfartøyet som i dag er lokalisert i Troms og Finnmark, kan ikke gjøre tyngre byggearbeider eller ta opp flytende merker på grunn av skipets størrelse og kapasitet, og andre fartøy må sendes inn for slike jobber.

– Det vil si at OV Bøkfjord kan utføre alle oppgavene vi i dag benytter forskjellige fartøy til.

Redusert flåte – mer kapasitet

Kystverkets flåte teller i dag 9 hovedfartøy og et hjelpefartøy. Når nybyggingsprogrammet er ferdig vil Kystverket mest sannsynlig ha 6-7 multifunksjonsfartøy og et hjelpefartøy. Det betyr at et nytt fartøy erstatter 1-2 gamle skip.

På Hvide Sande Skibs- og Baadbyggeri i Danmark er det innspurt på ferdigstillingen av 44 meter lange OV Bøkfjord, som skal overleveres i slutten av august.

– Det nye fartøyet vil også gi oss en langt større aksjonsradius. Fartøyet kan operere lengre uten etterforsyninger, og er bedre egnet for å takle utfordrende klima.

Fakta

OV Bøkfjord

  • Flerbruksfartøy som bygges for Kystverket.
  • Skal primært operere i områdene rundt Troms og Finmark, og ha service av bøyer, sjømerker og fyr, samt bidra i oljevernberedskap.
  • Skipet har hybrid fremdriftsanlegg med tre generatorer, som hver lager strøm. Har en batteripakke på 850 kW, som er fullt integrert med skipets systemer. Løsningen skal gi besparelser på drivsstofforbruket på rundt 25 prosent.
  • Skipets store batteripakke gjør det mulig å slå av generatorene når fartøyet er i havn og kun forsynes via batteriene.

Stanset opsjonen

I avtalen som ble landet med det danske verftet, lå det en opsjon på bygging av et søsterskip. Etter sterke innvendinger, fra blant annet Norsk Industri, ble den stanset på nyåret.

Det ble påpekt at Kystverket i dagens marked kan oppnå bedre betingelser enn de har gjort ved tidligere anskaffelsesprosesser. Kontrakten skal ut på nytt. I vinter var håpet at ny avtale skulle være landet innen sommeren var slutt.

– Det er ikke inngått kontrakt på bygging av Ryvingen ennå. Det er en pågående prosess, som ventes å være fullført innen nyttår.

Borgund har tidligere uttalt til TU at det var laber interesse fra norske verft da denne anbudskonkurransen ble kjørt i 2013.

Nå har tidene snudd.

– Det er god interesse fra norske verft til denne kontrakten, bekrefter Borgund.

Sultne på oppdraget

– Våre verft er garantert interessert i dette oppdraget. Så her tror jeg Kystverket møter sultne leverandører, sier bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Maritim bransjeforening i Norsk Industri.

Økt aktivitet i havbrukssbransjen har ført til gode tider hos de små verftene. Mange av skipsbyggerne som har spesialisert seg på servicefartøy for oppdrettsnæringen, hadde en kraftig omsetningsvekst i 2015.

Hos de større verftene har kontraherings-stoppen i offshoresegmentet rammet hardt.

– Vard fikk de fire cruiseskipene, men de har god kapasitet. Ulstein og Havyard trenger oppdrag raskt. Kleven har mye å gjøre, men sikkert noen “slotter”ledig. Fiskerstrand og Simek er garantert også med, sier Gørvell-Dahll.

Ekstrakostnader og forsinkelser

Stansing av opsjonen er ikke eneste endringen i byggeprosessen.

OV Bøkfjord skulle vært levert i mars. Men helomvendingen på skipets fremdrift, har også ført til forsinkelser. Rett før nyttår fikk Rolls-Royce kontrakt på levering av batteripakke og tilpassing for hybrid framdrift.

– Hybridiseringen av fartøyet medførte selvfølgelig noen ekstrakostnader, uten at jeg vil tallfeste dette nærmere, sier Borgund.

Ifølge Kystverket vil hybridløsningen gi mindre drivstoff-forbruk og dermed forurensing.

Det hybride fremdriftsanlegget har tre generatorer, som hver lager strøm. I tillegg har skipet en batteripakke på 850 kW, slik at fartøyet kan slå av generatorene når det er i havn, og kun forsynes via batteri.

Et halvt år etter opprinnelig plan, er Kystverkets første flerbruksfartøy snart klar for overlevering. Går alt etter planen vil den offisielle dåpen finne sted i Ålesund første september.