I september fikk Maritime Partner i Ålesund kontrakt med Kystverket på to arbeidsbåter til en verdi av 14 millioner kroner. Onsdag kunne skipsbyggerne feire overleveringen til det statlige rederiet.

Det nesten 15 meter langt fartøy i designet Alusafe 1500 MPV fikk navnet Slåtterøy da champagneflasken smalt i skutesiden i dag.

– Ut ifra det vi har fått testet til nå virker båten bra, sier Kurt-Ivar Gram Franck som er prosjektleder og avdelingsleder for teknisk avdeling i Kystverket Rederi i en pressemelding.

Før arbeidsbåten er klar for å operere i bergensområdet, skal den testes ut i en periode med intern opplæring av Kystverkets mannskap.

Slåtterøy skal stasjoneres på Håkonshella i Bergen for Kystverket Vest fra slutten av mai. Båten skal først og fremst brukes til drift og vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner, men er også utrustet for å kunne bistå i Kystverkets Beredskapsavdeling med oljeoppsamling.

Første overlevering i drift

Den første av de to båtene ble overlevert i slutten av januar og fikk navnet Lyngøy. Det er en mindre designvariant enn det siste flåtetilskuddet, og går nå i tjeneste i Troms og Finnmark.

Fartøyet som ble overlevert i januar er likevel større enn tidligere båter.

– Den er fire meter lenger enn den vi har hatt til nå, og farten er noe helt annet. Og ikke minst; det er en helt annen komfort enn det vi er vant med. Det var en av gutta som sa det enkelt: Det er som å komme til himmelen, uttaler Trond Asbjørn Seppola i Kystverket Troms og Finnmark.

Arbeidsmiljø

Arbeidsbåtene skal bidra til sjøsikkerhet langs kysten, slukningsarbeid, tilsyn, bygge- og vedlikeholdsoppdrag. Begge er forberedt til å kunne bistå med oljevern ved potensielle ulykker.

Under utviklingen av båttypene er det lagt vekt på et godt og trygt arbeidsmiljø. Dette innbefatter store og sikre arbeidsdekk, lavt støynivå i innredningen, samt gode sjø- og manøvreringsegenskaper.