Etter dåpen i Ålesund vil fartøyet vende baugen mot nord. Det multifunksjonelle fartøyet OV ”Bøkfjord” skal gå i tjeneste i Troms og Finnmark.

Nybygget skal ha service av bøyer, sjømerker og fyr, samt bidra i oljevernberedskap. Det er utstyrt med borerigg, og har spesialutstyr til å ivareta flytende merker. Skipet kan dermed utføre alle oppgavene som Kystverket i dag bruker forskjellige fartøy til.

Fakta

OV Bøkfjord

  • Flerbruksfartøy som bygges for Kystverket.
  • Skal primært operere i områdene rundt Troms og Finmark, og ha service av bøyer, sjømerker og fyr, samt bidra i oljevernberedskap.
  • Skipet har hybrid fremdriftsanlegg med tre generatorer, som hver lager strøm. Har en batteripakke på 850 kW, som er fullt integrert med skipets systemer. Løsningen skal gi besparelser på drivsstofforbruket på rundt 25 prosent.
  • Skipets store batteripakke gjør det mulig å slå av generatorene når fartøyet er i havn og kun forsynes via batteriene.

Gå på strøm

Den nye flåtetilveksten er etatens første hybridskip.

Det betyr at skipet, i tillegg til tradisjonelt fremdriftssystem med tre generatorer som genererer strøm, er utstyrt med en stor batteripakke på 850 kilowatt. Den er fullt integrert med skipets øvrige system.

– OV ”Bøkfjord” er derfor betydelig mer miljøvennlig enn tilsvarende fartøy. Vi fjerner ikke bare støy når vi er i nærheten av tettsteder, det tar i tillegg bort forurensing. Her har vi kommet opp med en løsning som er både innovativ og fremtidsrettet, uttaler Kurt-Ivar Gram Franck, Kystverkets prosjektleder for nybygget, i en pressemelding.

Batteriene hjelper de andre generatorene med toppbelastningene under daglig drift, slik at de ikke behøver å starte opp en ekstra motor. I tillegg sørger batteriene for strøm til fartøyet under kailigge om natten. Hybridløsningen kan også ta nesten alle typer landstrøm.

– Løsningen betyr at vi til sammen kan spare 25 prosent drivstoff, som igjen betyr at det forurenser mindre og krever mindre vedlikehold.

Langsiktig gevinst

Opprinnelig skulle OV Bøkfjord vært levert i mars, men en helomvending på skipets fremdrift førte til forsinkelser.

Rett før nyttår fikk Rolls-Royce kontrakt på levering av batteripakke og tilpassing for hybrid framdrift.

Selv om løsningen på langt nær er et rimelig alternativ på kort sikt, ser Kystverket det både som en miljømessig riktig og økonomisk god løsning på lang sikt.

– Den hybride løsningen er beregnet inntjent etter cirka ti år. Hovedsakelig på grunn av innsparing i drivstofforbruk og vedlikeholdskostnader, uttaler Franck.

I gang med neste

OV ”Bøkfjord”  er bygget på det danske verftet Hvide Sande Skibs- og Baadbyggeri. I den opprinnelige byggekontrakten, lå det en opsjon på bygging av et søsterskip. Etter sterke innvendinger, fra blant annet Norsk Industri, ble den stanset på nyåret.

Prosessen med neste fartøy, som etter planen skal leveres i 2018, er ifølge Kystverket i gang. Avtalen som skal inngås vil også omfatte opsjon på levering av ytterligere ett fartøy.