Hurtigruten tapte mot Bodø havn

Hålogaland lagmannsrett omgjør dommen fra tingretten hvor Bodø havn ble dømt for å krevd ulovlig høye priser av Hurtigruten.

– Hurtigruten er overrasket, skuffet og svært uenige i dommen. Dette handler om rammebetingelsene for norsk sjøfart. Det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til sjø. Denne dommen vil gjøre dette vanskeligere, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten i en pressemelding.

Lagmansretten beskriver havnens opptreden som kritikkverdig, men mener den ikke har misbrukt sin myndighet.

– Vi skal nå sette oss ned og lese dommen grundig. Men vi kan ikke akseptere en dom som får så store konsekvenser for hele næringen. Mye taler for en anke til Høyesterett, sier Lillebo.

Hurtigruten skriver at de er overrasket og skuffet over at retten har snudd og omgjort tingrettens dom.

I mai i fjor kom Salten tingrett til at Bodø havns prisvilkår overfor Hurtigruten var ulovlige, og tingretten tilkjente Hurtigruten i overkant av tre millioner kroner for kaivederland og innkreving av såkalt “ISPS-gebyr”.

Denne avgjørelsen anket havnen og i januar kom saken opp til behandling i Hålogaland lagmannsrett.

Bodø havn er svært fornøyd med den nye dommen:

– Det er nå brakt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, verken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner, sier styreleder Adelheid Kristiansen i en pressemelding.