Fartøyet er av typen, HB 1411 LDC (Light Diving Craft)/ROV og selges under verftets merkevarenavn, Hukkelberg Boats.

Fast Pioner er utrustet for en tre-delt servicefunksjon: utføring av dykkertjenester med avansert dykkerutrustning, inspeksjon av oppdrettsanlegg med egen ROV, samt 3D-bunnskanning med multibeam-sonar.

InspectMar har spesialisert seg på ulike inspeksjonstjenester i havbruksbransjen, og Brødrene Hukkelberg har nå overlevert to hurtiggående fartøy til kunden.

Fast Server, type HB 1211 WB, ble overlevert 20. april og er et inspeksjons- og dykkerfartøy, som sammen med Fast Pioner skal møte et stadig økende behov for inspeksjonstjenester som et resultat av strengere krav til kontroll og dokumentasjon i oppdrettsnæringen.

Konseptet er utviklet av Brødrene Hukkelberg i nært samarbeid med InspectMar og Safe Air Diving for å finne de beste løsningene, både skipsteknisk og dykkerteknisk. Brødrene Hukkelberg har stor tro på at det vil bygges flere hurtiggående «multirole»-fartøy fremover, både til havbruk og andre næringer hvor inspeksjoner kreves, for eksempel ved vindmøller offshore.