Neste år vil ikke de riggene som er på kontrakt klare å ta unna alle forventede brønner på norsk sokkel.

Ifølge Rystad Energy mangler det nå kapasitet til å ta unna 7 riggår i 2017.

Og over sommeren lysner det.

– Vi forventer at det kommer kontraktsnyheter nå i løpet av andre halvdel av 2016, sier Lars Eirik Nicolaisen, partner i Rystad Energy og rigganalytiker.

– Det virker som at aktører i markedet begynner å tro på at det verste er over når det gjelder oljepris og at man på marginen har sett litt mer vilje til å etterspørre kapasitet fra oljeselskapene sin side. Det er jo virkelig billigsalg på rigg nå, så oljeselskapene kan gjøre gode dealer.

Kan bety opp mot 10 rigger neste år
Han har sett på hvor mange rigger som er på kontrakt i 2017 og 2018, for så å sammenholde dette med hvor mange brønner som er forventet å bli boret.

Han regner kapasiteten og behov i riggår.

Fasiten er at det ventelig vil være planer om bore 7 riggår flere enn det er rigger på kontrakt neste år. I 2018 er tallet 10.

riggmangel

De blå søylene er antall forventede riggår, streken er kapasiteten i rigger på kontrakt per år. Kilde:Rystad Energy.

– Hvor mange rigger trengs for å ta unna disse jobbene i 2017 og 2018? 

– En del av behovet i 2017 vil komme i andre halvår, så i praksis vil det kunne være jobb for flere enn 7 rigger til neste år – kanskje opp mot 10. Det udekkede behovet i 2018 er mer spredt jevnt utover året, så her er nok ikke tallet på antall rigger så mye annerledes enn 10.

Må kjempe seg ut av opplag
Han understreker at selv om kontraktene kommer i spill nå, starter ikke oppdragene før til neste år og fremover.

– I mellomtiden så er det ikke mange jobbene å slåss om nå i 2016, så riggene som går av kontrakt i år vil nok måtte belage seg på å bruke tid i opplag mens de slåss om oppdragene som det vil komme noen av i 2017.

Fortsatt vil en rekke enheter gå i bøyen før det snur, så det vil fortsatt være overkapasitet.

– Det kommer cirka 7 rigger av kontrakt nå i 2016 og alle disse er kandidater for opplag. Noen vil kunne klare å time dette med verkstedopphold mens de markedsfører kapasiteten inn mot arbeid i 2017. Men som sagt – det er cirka 7 riggår med udekket behov i 2017 og det er flere rigger enn dette som skal slåss om det, så det blir nok et tøft år for mange av riggene i 2017.

Ser økende rater
Han tror altså at oljeselskapene vil se muligheter til å sikre rigg i gode dealer.

Spørsmålet er hvor lavt de kan kjøpe seg kapasitet.

– Det er nok fortsatt slik at det vil være kjøpers marked i en stund fremover på grunn av den store overkapasiteten som vi har på en global basis. Dersom man kommer i en situasjon at etterspørselen tar seg opp så vil man reaktivere noe kapasitet som er i opplag, og dette krever rater som er over de ekstremnivåene som vi har sett. Dermed – i det korte bildet vil oljeselskaper kunne fortsette å dra nytte av desperate riggeiere som ønsker å holde riggene varme, men på et tidspunkt så vil man måtte se rateøkninger for å få mer kapasitet ut i det aktive markedet. Vi vil nok se slutninger rundt 200 dollar. Først kanskje noen under, men så stigende mot andre halvdel av 2017 og videre inn i 2018.

Må se økende oljepris og borevilje
I anslagene legger han til grunn en oljepris på 67 dollar fatet i 2017 og 80 dollar i 2018.

I tillegg vil det ligge en del usikkerhet rundt prosjekter som skal ta en drill-or-drop-avgjørelse snarlig.

Hvis disse prosjektene droppes og letebudsjettene barberes kan i teorien det blir knust tørt.

– Ja, det kan definitivt bli mindre og tallet 7 henger på at oljeprisen fortsetter en taktfast økning inn i 2017, både drill-or-drop og andre planer som enkelt kan skyves på. Det er vanskelig å si noe gulv her som ikke er null – for det kan bli null dersom vi ser en oljepris som snur retning og stabiliserer seg på 40 dollar. Men jeg vil si at 3-7 riggår er en sannsynlig «vifte».