I slutten av februar kom de etterlengtede børsmeldingene som bekrefter at Havila seiler videre.

Til slutt gikk staten inn på eiersiden gjennom GIEK. Per Sævik helgarderte seg og beholdt kontrollen, mens de sikrede kreditorene som DNB og Swedbank konverterte sammen med GIEK 135 millioner kroner til aksjer.

Med den finansielle restruktureringen i februar og reparasjons-emisjonen i slutten av mars ble effekt ved restruktureringen en økning i egenkapital med  1 548 millioner kroner. Reduksjon i gjeld til sikrede og usikrede kreditorer var totalt 1 285 millioner.

Løsningen skal sikre Havila handlingsrom fram til 2020. I kalkulasjonene antas et svakt marked i 2017 og 2018, med bedring i 2019 og utover.

Halverte inntektene

Inntektsmessig var årets tre første måneder svake. Havila mer enn halverte inntektene sammenlignet med fjoråret, fra 334,9 millioner i 2016 ned til 144,7 millioner i første kvartal i år.

Med reduserte driftskostnader på 123,5 millioner kroner i år mot 186,3 millioner kroner i første kvartal i fjor, ble årets første driftskvartalresultat før avskrivninger 21,2 millioner. En nedgang fra 148,5 millioner fra samme periode fjor.

Avskrivninger var 83,3 millioner kroner mot 81,7 millioner kroner i fjor, mens netto finansposter var årets store joker på hele 808,8 millioner kroner. Dette inkluderer innløsning av gjeld til underkurs på 883,9 millioner kroner og urealisert agio gevinst på 8,3 millioner.

Resultat før skatt ble dermed 747,5 millioner mot 29,7 millioner i første kvartal i fjor. Eksklusiv restruktureringselementene utgjorde resultat før skatt
minus 103,5 millioner sammenlignet med et tap på 50,5 millioner i fjor.

26 fartøy

Rederiet har 26 fartøy, hvor tre fartøy opereres av det 50 prosent eide selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore.

Som følge av restruktureringen ventes det at disse fartøyene selges og selskapet avviklet, og det ene Posh-fartøyene ble derfor solgt i april 2017.

Totalt hadde rederiet ved fem forsyningskip, tre ankerhåndteringsfartøy og et subseaskip i opplag ved inngangen til 1. kvartal.

Etter over et års opplag kunne rederiet ta Havila Subsea ut av opplagsbøyene i januar og ta tilbake permitterte for en treårig kontrakt med Reach Subsea. Uken etter sikret beredskapsfartøyet Havila Troll seg syv nye Statoil-år. Dermed tok Havila-sjefen inn åtte nye kadetter.

I tillegg ble ankerhåndteringsfartøyet Havila Mercyry tatt ut av opplag i slutten av kvartalet, mens Havila-sjefen flagget supplyskipet Havila Borg om til NOR og sendte fartøyet tilbake i markedet i april.