Havila Shipping fikk et resultat før skatt på -100 millioner kroner i tredje kvartal, mot -92 millioner kroner i samme periode i fjor.

Selskapet høyner driftsinntektene i kvartalet til 213 millioner kroner, mot 168 millioner i fjor, mens driftskostnadene er noe lavere med 119 millioner mot 122 millioner i fjor.

Driftsresultatet blir dermed også bedre enn tilsvarende periode i fjor, med et overskudd på 12 millioner kroner mot et underskudd på i underkant av femti millioner i fjor.

Det er imidlertid finanskostnadene som trekker resultatet ned, med en negativ effekt på resultatet på 111 millioner kroner. Av dette utgjør et urealisert valutatap omtrent halvparten.

Havila Shipping har 23 fartøy, hvorav 14 er PSV-er, fem er ankerhåndteringsskip og tre er Subsea-skip.