I februar 2017 forsøkte et selskap fra Singapore å seile skipet «Tide Carrier», eller «Harrier», til Pakistan fra Høylandsbygd i Kvinnherad, for å bli hugget opp, uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

Nå fremkommer det at selskapet har blitt pålagt en bot på syv millioner kroner, og at selskapet både har vedtatt og betalt boten ettersom selskapet hadde stilt penger i sikkerhet for opphevelse av heftelse i skipet som ble besluttet av Oslo tingrett da skipet skulle seile fra Norge i juli 2018, skriver politiet i en pressemelding.

Forelegg for uriktig fremstilling

Totalt tre uriktige forklaringer til offentlige myndigheter ligger til grunn for forelegget.

Den første kom etter at «Harriers» fikk motorhavari utenfor Jærstrendene, to dager etter at det satte kurs fra Kvinnherad, og da Politiet undersøkte skipet forsøkte finansdirektøren i det Singaporske selskapet, Wirana Shipping CPL, forsøkte de å fremlegge en fiktiv kontrakt om at det skulle i drift utenfor Afrika, når det egentlig skulle hugges opp på en strand i Pakistan.

To erklæringer fra tredjepersoner om at Afrika-avtalen var reell, selv om den ikke var det.

Den tredje uriktige forklaringen var fremleggelse av ugyldig nasjonalitetsbevis og ikke-reelle klassesertifikater som egentlig skulle vært fremvist ved en havnestatskontroll før avreise.

I forelegget inngår også et brudd på forurensingsloven fordi skipet hadde «overhengende fare for akutt forurensing» da det kom i drift, unødvendig vedlikehold av motoren under oppankring utenfor Klepp og at det på skipets anker var 1500 kubikkmeter oljeholdige væsker, som ble forsøkt fraktet ulovlig ut av Norge.

Nekter straffskyld

Selv om selskapet har betalt boten, mener de selv at de ikke erkjenner straffskyld, i følge Dagens Næringsliv. Det er selskapets norske advokat, Arnt Angell fra advokatfirmaet Elden, som melder at Wirana kun var en «Commercial Manager» og kun utførte instrukser for eieren av skipet.

– Wirana Shipping erkjenner ikke straffskyld, men har valgt å vedta forelegget basert på en forretningsmessig vurdering. De ønsker ikke å være involvert i en langvarig og omfattende rettssak i Norge, sier Angell.

Les også: