TTS Group har sikret seg to nye kontrakter for RoRo-utstyr. Dette skjer kort tid etter at selskapet sikret seg to lignende kontrakter med to kinesiske verft, i juni tidligere i år.

TTS Group

  • Børsnotert, internasjonalt konsern som leverer håndteringsutstyr og kraner for skip, havner, rigger og petroleumsindustrien.
  • Hovedkontor i Bergen, og har foreløpig rundt 930 ansatte på verdensbasis.
  • Har om lag 80 ansatte i Bergen.
  • I 2018 selger selskapet nær hele virksomheten til finske McGregor.

Kontraktsverdien er på omtrent 93 millioner kroner, og leveransen skal skje mellom 2019 og 2021.

– Dette er en storkontrakt på båtsiden av selskapet som igjen viser at vi får til Kina – et veldig viktig marked for oss, sier Toril Eidesvik, konsernsjef i TTS Group til Sysla.

Selskapet har ikke planer om å ansette flere i forbindelse med kontraktene.

– Vi er veldig fornøyd med å få utnyttet kapasiteten vår fullt ut, sier Eidesvik.

Offshorekran fra TTS Group.

Hvem som har bestilt skipene vil ikke Eidesvik gå ut med på nåværende tidspunkt, men kan fortelle at det er to anerkjente og store aktører i bransjen.

Roro-utstyret skal monteres på fartøy som er designet for å frakte last på hjul. Utstyret som skal designes i Sverige og bygges i Kina, skal installeres på totalt ti fartøy som for øyeblikket er under bygging ved et kinesisk verft.

Har satset tung på Kina

Selskapet er tungt etablert i landet, og hadde for kort tid siden tjueårs-jubileum for et joint venture sammen med et av de største statlige verftene.

– Vårt første joint venture samarbeid var et av de tidligste samarbeidene med den største kinesiske verftsgruppen, og det har vist seg å være veldig vellykket, sier Eidesvik.

Eidesvik forteller at disse skipene tradisjonelt har vært bygget i Korea, men at stadig flere velger kinesiske verft.

– Kina tar en stadig større del av markedet også her, forteller konsernsjefen.

Ikke bekymret for handelskrig

Handelskonflikten mellom USA og Kina som nå utspiller seg kan potensielt påvirke verdenshandelen negativt. Eidisvik sier de ikke er bekymret for virkningene på TTS, men sier handelskrig uansett er negativt for verdenshandelen. Hun kaller den indirekte påvirkningen for stein i maskineriet.

– Generelt sett vil konflikter som dette påvirke verdenshandelen negativt, men slik det er nå vil det ikke påvirke oss direkte. Kostnadene vil øke, men vi tror dette for vår del vil absorberes i markedet. Våre komponenter kommer i all hovedsak fra Kina og Europa.

Selger store deler av virksomheten i 2018

TTS Group som har hovedkontor og rundt 80 ansatte i Bergen skal selge nær hele virksomheten til finske McGregor i 2018. Selskapet har i over 50 år levert håndteringsutstyr og kraner for skip, havner, rigger og petroleumsindustrien.

Salget skulle etter planen gjennomføre salget i løpet av tredje kvartal i år, men selskapet venter fortsatt på godkjennelse fra konkurransemyndigheter i flere land.

– Vi håper på en avgjørelse i dette kvartalet, men vi venter fortsatt på konkurransemyndighetene. De har frister på seg, men de kan også bli forlenget og det er vanskelig å estimere hvor lang tid det tar, sier Eidesvik.

Eidesvik forteller at prosessen er i full gang og at alt går etter planen.

– Men det kan bli forsinkelser, sier hun.

Et nytt TTS

Samtidig som selskapet selger seg til McGregor skal de bygge et “nytt TTS”, med navnet Nekkar ASA.

Det nye selskapet skal tenke bredt, det skal tilby digitale løsninger og sannsynligvis ha noe med vann å gjøre.

– Vi har ikke kommet så langt i strategidiskusjonen ennå, men vi ser for oss et mindre selskap som kan operere langs kysten mellom Drøbak og Bergen. Kristiansand blir også viktig, sa konsernsjef Toril Eidesvik til Sysla i februar i år.