Vinteren 2016 ga GC Rieber Shipping alle sjøfolkene i deres eget bemanningsselskap sparken. 17 av dem gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver og krevde erstatning.

Tirsdag ble rederiet frifunnet av Bergen tingrett (les saken her).

Retten slo fast at det ikke dreide seg om en virksomhetsoverdragelse da bemanningsselskapet OSM opprettet et selskap for å drifte GC Rieber Shipping-båter, og at oppsigelsene heller ikke var usaklige.

Fakta

Dette er saken

– Skikkelig skuffet

Vidar Hansen, en av dem som gikk til sak, synes utfallet av saken er trist.

– Jeg er skikkelig skuffet over dommen. Vi hadde håpet på et annet resultat.

– Jeg har ikke fått studert den grundig nok til å si noe mer nå – vi vil gå gjennom den sammen med advokatene før vi uttaler oss og eventuelt anker dommen, sier han til Sysla.

Norsk Sjømannsforbund (NSF), Norsk Sjøoffisersforbund (NSFO) og Det norske maskinistforbund (DNMF) har alle vært involvert i saken.

En av deres advokater, Terje Hernes Pettersen, sier han vil analysere dommen etter påske.

– Vi er selvsagt skuffet over resultatet, og vil nå vurdere en anke, skriver han i en SMS.

Fortsatt røde tall

GC Rieber Shipping-sjef Christian W. Berg har heller ikke fått lest gjennom dommen enda, men sier han registrerer utfallet.

– Jeg vil gjerne lese hele dommen og se begrunnelsen før jeg sier noe mer.

– Hvordan går det med selskapet nå?

– Det er et utfordrende marked fremdeles. Selv om vi ser noen små glimt av forbedringer er det tøft. Det forventer vi at det vil fortsette å være gjennom 2018.

I fjor hadde aksjeselskapet GC Rieber Shipping 264 millioner kroner i inntekter, mot 206 millioner i 2016.

Det går frem av halvårsrapporten de ga ut i februar, som ble godkjent av styret i selskapet i dag.

Driftsutgiftene, herunder mannskapskostnader, økte fra 222,6 millioner kroner i 2016 til 233 millioner i 2017.

Resultatet før ned- og avskrivinger var i fjor på 21 millioner, mens resultatet før skatt endte på minus 142 millioner kroner – 20 millioner bedre enn året før.

I denne videoen fra Sysla Live forteller daværende sjef Irene Waage Basili om hvordan krisen rammet rederiet.

Ville spare 16 – 20 millioner

Da GC Rieber Shipping annonserte at de ville legge ned crewing-selskapet i 2016, ville de ikke gå ut med hvor store besparelser de så for seg.

I dommen fra Bergen tingrett går det imidlertid frem at den beregnede innsparingen ved å legge ned GC Rieber Crewing AS var i størrelsesorden 16 – 20 millioner kroner per år.

“Saksøkerne har anført at denne kostnadsbesparelsen var liten hensett til hvilke konsekvenser oppsigelsene fikk for de ansatte. Det er også vist til at de tillitsvalgte i november 2016 fremsatte forslag om lønnskutt i størrelsesorden 8 millioner”, står det i dommen.

Har sagt opp flere

– Var det nødvendig å si opp de ansatte i GC Rieber Crewing?

– Det er alltid vondt å måtte si opp medarbeidere. Det er aldri noe en vil, sier Berg, og fortsetter:

– Det er blitt gjort mange kostnadsreduserende tiltak. En ser nå viktigheten av at en tok så mange grep av så stor størrelse. Det har vært viktig for å komme gjennom denne krisen.

Før jul ble staben til rederiet på land redusert fra 36 til 30, noen av dem som følge av såkalt naturlig avgang, altså for eksempel at de gikk av med pensjon.

– Det har vært tøffe kutt i rederiet, og i hele bransjen, sier Berg.