På landsmøtet i helgen vedtok regjeringspartiet Frp til sammen 19 resolusjoner.

Én av dem omhandler sjøfolkene: Fremskrittspartiet vedtok at de vil styrke rammevilkårene for norske sjøfolk, og støtte sjømannsorganisasjonene mangeårige krav om å utrede muligheten for å kreve norske lønns- og arbeidsforhold på norsk sokkel.

– Må iverksettes umiddelbart

“I lys av konjunktursituasjonen, situasjonen for norske sjøfolk og endringer i rammebetingelser internasjonalt ber Fremskrittspartiets landsmøte regjeringen om å utredning av kyststatsprinsippets virkeområde på norsk sokkel slik sjømannsorganisasjonene krever”, lyder siste setning i resolusjon 11.

– Dersom Frp har endret synspunkt fra avstemmingen i Stortinget og nå mener dette er viktig, bør de bruke makten de har i regjering og få dette iverksatt umiddelbart, sier leder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen.

Les også: Oljearbeidere på skip får ikke ny lov

Resolusjonen er en helomvending på få måneder fra Frp sin side.

I desember i fjor følte sjømannsorganisasjonene seg sveket av partiet.

Etter at de hadde signalisert at de ville støtte sjømannsorganisasjonenes krav om å utrede muligheten for å kreve norske lønns- og arbeidsforhold på norsk sokkel, stemte partiet mot et mindretallsforslag i Stortinget om å gå for nettopp en slik utredning.

– Krever ikke særbehandling

– Da sa vi klart ifra at de dolket sjøfolkene i ryggen. Men så er det slik at hvis folk er villige til å tenke seg om å endre mening, må de få lov til det. Men nå forventer vi at denne resolusjonen innebærer at de iverksetter dette mens de har flertall i Stortinget, sier Hansen.

Han mener utredningen må ha et bredt mandat som dekker alle aspekter av saken, være partssammensatt og belyse hvilket handlingsrom Norge har når det gjelder å sikre like konkurransevilkår for både sjøfolk og rederier i våre farvann og på norsk sokkel.

Les også: – Ikke ulovlig å kreve norske betingelser på norsk sokkel

Næringsminister Monica Mæland (H) har vært klar på at regjeringen ikke vil gjennomføre en slik utredning, og sagt hun ikke vil innføre proteksjonistiske regler på norsk sokkel.

Hansen er likevel optimist.

– Vi har sterk tro på konkurransekraften til våre sjøfolk. Vi krever ikke særbehandling på noen som helst måte. Vi krever bare likebehandling og rettigheter på lik linje med arbeidstakere på landjorden.

Det har ikke lyktes å få en kommentar fra Frps næringspolitiske talsmann, Sivert Bjørnstad.

Hør denne!

Vil du vite hvorfor bankene holder seg for ørene når Pål Ringholm forteller om 80-prosentregelen?

Da bør du høre den siste episoden i podcasten vår, hvor vi blant annet diskuterer Solstad Farstad-fusjonen, skipsverdier og Kjell Inge Røkkes planer.

Hør episode 15 av Sysla Shipping i avspilleren under, eller klikk her for å høre den på Apple-dingsen din.