Rederiet i Bergen ble brutalt rammet av offshorekrisen. Nærmest over natten ble topplinjen til GC Rieber Shipping redusert med over 80 prosent.

Markedssvikten presset rederiet til å kutte kostnader og høsten 2016 la de ned sitt interne crewselskap. Dette førte til at 66 faste ansatte ble sagt opp.

Frifunnet av retten

Masseoppsigelsene ble starten på en langvarig konflikt.

17 sjøfolk gikk til søksmål.

De tidligere ansatte mente oppsigelsene var ugyldige og krevde erstatning.

– For meg som har jobbet siden jeg var 15 år, opplevdes det brutalt plutselig å bli kastet ut av arbeidslivet. Du føler deg hjelpeløs, sa den erfarne forpleiningssjefen Vidar Hansen til BT i fjor høst.

Nå er GC Rieber Shipping frifunnet av Bergen tingrett.

Hadde rett til å si opp

Retten finner det sannsynliggjort at rederiets situasjon endret seg dramatisk i perioden fra mai til august 2016.

Beslutningen om å legge ned sitt eget crewselskap og å gjennomføre oppsigelsene, regnes som saklig begrunnet. Prosessen har også vært forsvarlig, slår tingretten fast.

«Retten finner det klart at oppsigelsene rammet saksøkerne hardt, ikke bare gjennom inntektsbortfall. Flere av de sjøansatte var over 60 år og jobbmarkedet var svært vanskelig. Basert på ovennevnte finner retten imidlertid ikke at interesseavveiningen har vært skjev eller ubalansert».

Administrerende direktør Christian W. Berg i GC Rieber Shipping sitter tirsdag i møte og har ikke anledning til å besvare BTs henvendelser.

– Kan gå helt til Høyesterett

Advokat Ingvild Andrea Tellmann uttaler seg på vegne av de tre sjømannsforbundene som representerte sjøfolkene i retten.

De utelukker ikke å anke dommen.

«Som det fremgår av dommen, så har dommeren vurdert at dette er en sak av prinsipiell betydning og som reiser spørsmål som det er lite eller ingen rettspraksis på fra før, og som saksøkerne etter rettens vurdering hadde god grunn til å få prøvd. Det ble derfor ikke i lagt saksomkostninger. Vi vil nå gå gjennom dommen grundig og ta stilling til om den bør ankes», skriver hun i en e-post til BT.

Roald Engeness, mangeårig advokat og ekspert på skipsrett, påpekte at saken var svært interessant da den gikk for retten.

– Saken kan gå helt til Høyesterett og få store konsekvenser., sier han til BT.