GC Rieber Shipping har fått forlenget sin kontrakt for Polar Onyx til ut august. Det skriver selskapet i en pressemelding tirsdag.

I november i fjor fikk subseaskipet ny kontrakt på installasjonsarbeid utenfor Vest-Afrika. Polar Onyx ble leid ut til Marine Platforms Limited for å utføre subsea-arbeid og feltutvikling for Chevron. Fartøyet fikk i mars kontrakt for å fortsette operasjonene i Vest-Afrika. Nå er altså denne avtalen forlenget ytterligere.

Det tre år gamle Ulstein-bygde skipet var opprinnelig på langtidskontrakt med Ceona, men bergensrederiet hevet tidligere kontrakten på grunn av manglende betaling fra befrakter.

Høsten 2015 var skipet mer eller mindre uten beskjeftigelse, men kom ved årsskiftet til 2016 i arbeid utenfor Nigeria. Siden har fartøyet hatt flere kortere kontrakter.

Området utenfor Vest-Afrika er ansett som mer risikoutsatt.

Rederiets kommersielle analytiker Trine Hunderi Sætre sa til Sysla i høst at GC Rieber vurderte oppdraget for Chevron som forsvarlig. Tiltakene for å klarere skipet for operasjoner utenfor Vest-Afrika innbærer likevel økte kostnader for å forebygge at angrep skal kunne skje.