Dette er en nedgang fra samme periode i fjor hvor selskapet omsatte for 47,2 millioner dollar, ifølge selskapets kvartalsraport.

Kostnadene synker derimot betraktelig fra 67,5 millioner dollar i 2017 til 25 millioner dollar i første kvartal 2018. Dette resulterer i et positivt driftsresultat for kvartalet på 5,2 millioner dollar – opp fra negative 67,5 i samme periode i fjor.

Selskapet melder om et justert resultat (EBITDA), som følge av ny regnskapsstandard (IFRS 15), på 12,1 millioner dollar, som er en oppgang fra 2,2 millioner dollar fra 2017.

Resultat før skatt endte på 2,6 milloner dollar, som er stor oppgang fra minus 16,3 millioner i 2017.

I meldingen skriver Polarcus at de har nesten doblet sitt arbeid målt i kvadratkilometer, sammenlignet med forrige kvartal. Dette er ifølge selskapet et resultat av et større antall oppdrag i Africa og Asia.

– De positive utviklingene i aktivitet, oljepris og flåteutnyttelse er alle indikasjoner på en markedet i forbedring, skriver selskapet.