2016 ble en opptur for Stavanger-baserte Skangas, som fikk sitt første år med positiv drift ni år etter oppstarten i 2007. Overraskelsen var derfor stor da det i april ble kjent at administrerende direktør Tor-Morten Osmundsen måtte forlate stillingen.

– Jeg og styret har blitt enige om at jeg fratrer min stilling som administrerende direktør 15. mai. Selskapet har oppnådd noen viktige strategiske milepæler og er forberedt på videre vekst, spesielt i Finland og Sverige. Så det føles riktig å forlate stillingen, sa Osmundsen til Sysla i midten av april.

Fakta

Skangas

  • Grunnlagt i 2007
  • Finske Gasum (51 %) og Lyse (49 %) er eiere
  • Eier LNG-anlegget i Risavika, men har også LNG-terminaler i Fredrikstad, Lysekil i Sverige og Pori i Finland
  • Leverte rundt 376.000 tonn LNG i 2015

Under Gasskonferansen i Oslo en måned tidligere avslørte han likevel at Skangas´andre LNG-bunkringsskip for året ville være klart i november. Han ønsket imidlertid ikke uttale seg om prosjektet.

Men nå tar hans etterfølger, finske Kimmo Rahkamo, bladet fra munnen.

Langsiktig tankegang

– Byggingen av skipet er i rute. I takt med at selskapet øker salget og åpner den nye terminalen med dens kapasitet, vil økt shippingkapasitet være essensielt for å kunne betjene kundene fremover, sier Rahkamo til Sysla.

I juni ankommer Skangas sitt nye bunkringskip, Coralius, for operasjoner i Nord-Europa. Med andre ord blir skipet som er klart i november og har fått navnet Coral EnergICE, selskapets andre nye skip i 2017, og Skangas´tredje totalt.

Den administrerende direktøren understreker likevel at det ikke ligger noen spesiell taktikk bak det faktum at begge skipene kommer i år.

– Det ligger langsiktighet bak dette. Derfor er det ikke viktig at begge skipene blir operative i løpet av samme år. Den langsiktige tankegangen og blikket fremover er det som teller, påpeker Rahkamo.

Opp og frem

Med en lastekapasitet på 18.000 kubikk skal Coral EngergICE operere i Finland og Sverige, nærmere bestemt Østersjøen.

Den administrerende direktøren vil ikke avsløre prisen på skipet, men er tydelig på målene for økonomien til selskapet i årene som kommer.

– Målet er å øke volumet og med det forbedre resultatene ytterligere, sier Rahkamo.

I tillegg bygges også selskapets fjerde terminal som skal stå klar i 2018. Med en prislapp på 100 millioner euro og lagringskapasitet på 50.000 kubikkmeter, åpnes den i Tornio i Finland.

– Vi tror at LNG-markedet i  Norden  kommer til å øke kraftig, først og fremst fordi LNG  er blitt tilgjengelig til en konkurransedyktig pris. For skipsfarten er LNG som brensel det eneste tilgjengelig alternativet som møter dagens og forventede krav til utslipp, sa avtroppende sjef Osmundsen om selskapets fremtidsutsikter da han gikk av.