– Målet i en slik jobb må alltid være å forlate organisasjonen bedre rustet enn da du kom, sier Framos nye toppleder Sameer Kalra.

– Men det skal faktisk bli vanskelig i Framo.

Et google-søk avslører lite om Sameer Kalra. Noe inderen er svært fornøyd med. Men han kan vise til en imponerende CV med flere maritime toppjobber.

Likevel er det fortsatt ukjent for mange at ny toppsjef er på plass for å lede Framos rundt 1150 ansatte.

Brukererfaring

Kalra kunne nok heller aldri se for seg da han seilte som maskinsjef og håndterte Framo-pumper, at han nærmere 25 år senere skulle blir sjef for produsenten i Bergen.

I februar i år reiste han til Bergen for å overta direktørsstolen.

Framo:

  • Bergensbasert industrikonsern som produserer pumper for tankskip og oljeinstallasjoner og yter service til skip og offshore.
  • Etablert av Frank Mohn i 1938.
  • Det meste av pumpeproduksjonen foregår på Fusa og Flatøy.
  • April 2014 ble det kjent at det svenske konsernet Alfa Laval hadde kjøpt Frank Mohn AS for 13 milliarder kroner.
  • Pumpene markedsføres nå som “Framo – an Alfa Laval brand”

Frem til da hadde Framo-traveren Ivar K. Johannessen ledet selskapet sammen med svenske Peter Calberg fra juni 2015, etter at Magne Sangolt forlot stillingen som administrerende direktør tidligere det året.

Fra hjørnekontoret på Askøy ser Kalra kundenes skip seile forbi. Det er snart to år siden pumpeleverandøren flyttet administrasjonen og alt selskapet hadde i Heldal i Bergen til nye, lyse lokaler i Florvåg.

Kalra synes det er et privilegium å få styre Framo-skuta.

– Jeg har kjent produktet som bruker og vært hands-on fra den andre siden. Det er tillitserklæring å få ansvar for et så anerkjent produkt.

Kalra snakker engasjert om pumpeprodusenten og verdiene som preger selskapet. Eller selve DNA’et som han kaller det.

– Framo-kulturen hvor kundene settes først er vårt viktigste konkurransefortrinn. Kundene er vårt DNA. Å kopiere et produkt er lett, men å gjenskape kulturen vi har for kundeoppfølging og service er nesten umulig.

Han skryter av fundamentet som Trond Mohn har bygget opp.

Fire brands – ét selskap

Tre år har gått siden nyheten sprakk om at det bergenske familieimperiet skulle selges til industri- og ingeniørkonsernet Alva Laval. Etter at svenskene punget ut med 13 milliarder for pumpeprodusenten, gikk “arvesølvet” over på utenlandske hender og konsernet ble innlemmet i et børsnotert selskap.

Sameer Kalra forlot sjøen for å jobbe på land. Nå er han Framos nye sjef. Foto: Chris Ronald Hermansen

For å forstå sine nye medarbeidere, tror Kalra det er en styrke at han har vært gjennom det samme.

– Siden 1994 har jeg jobbet i samme selskap, men under 4 ulike brands. Jeg er glad for at jeg også har tatt denne reisen.

Alfa Laval-reisen

De siste tyve årene har jobb ført Kalra fra land til land.

Hans kone og to døtre har fulgt med på flyttelasset mellom ulike verdensdeler. Denne gangen dro Kalra i forveien, men gleder seg til konen kommer snart. Barna har flyttet hjemmefra for å studere internasjonalt.

Selv føler Framo-sjefen seg som en verdensborger:

– Jeg er oppvokst i India og ser indisk ut, men har pass fra Singapore. Jeg har bodd i både Europa og Asia. Kulturforskjellene er en reise.

Han ser over til sitt midlertidige hjem på Bryggen. Snart kommer konen. Da vil hun bestemme hvor paret bosetter seg. Foto: Chris Ronald Hermansen

Etter at den tidligere maskinsjefen forlot Maersk-flåten for 23 år siden, var det ikke siste gang han skulle jobbe for dansker.

Da han gikk i land startet Kalra i ABB Sunrod Group, men selskapet ble raskt overtatt av Aalborg Industries. De tretten neste årene jobbet han for kjeleprodusenten i Europa, Singapore og Kina. Det skulle også føre han til Framo i Bergen.

I 2011 ble det danske selskapet kjøpt opp av Alfa Laval, og Kalra fortsatte for svenskene i Singapore.

– Jeg tror Framo har funnet et godt hjem i Alfa Laval. Dette er en industriell aktør som tenker langsiktig.

Bemanning

Etter nedturen slo inn har Framo måtte si opp rundt 100 stykker fra produksjonen på Flatøy. Det er et drøyt år siden 60 av de ansatte knyttet til leverandørens offshorevirksomhet i Nordhordland fikk den tunge beskjeden.

Nylig la Alfa Laval frem de siste kvartalstallene. Ordreinngangen etter offshorepumper er fortsatt laber.

Pumpeprodusenten som tradisjonelt leverte til kjemikalietankredere og innen shipping, gjorde stor suksess med å bruke erfaringen sin mot oljebransjen. Fra en kontinuerlig opptur traff det stupbratte fallet også Framo.

– Ingen kunne forutsi hvor hardt denne nedturen ville ramme. Men vi har heldigvis hatt finansielle muskler til å stå gjennom den verste krisen. Vi er derfor ikke så hardt rammet som vi kunne blitt. Og det er fortsatt et langsiktig perspektiv på aktiviteten vår.

Nå er Kalra sjef for over 1150 Framo-ansatte. De fleste i Bergensområdet, men også en god andel på utekontorene fra Nederland til Houston.

Framo-sjefen setter pris på meningene nordmenn kommer med. Foto: Chris Ronald Hermansen

Om det blir flere endringer vil han ikke si noe konkret om.

– Det er for tidlig å si om vi er riktig bemannet, men det er ingen umiddelbare planer om verken ned- eller oppbemanning.

Han tenker seg om.

– Det er ikke alltid nødvendig å si opp folk. En god leder kan planlegge fremtidig bemanning ut ifra naturlig avgang. I stedet for oppsigelser, kan man la være å erstatte å folk som går av med pensjon.

– Ingen husker prisen etter en stund

Alfa Laval-sjef Peter Leifland uttalte for to år siden at det var ingen planer om å flytte pumpeproduksjonen ut av Norge.

Ifølge Kalra er det ingenting som tilsier at det er endret. Selv om han er klar over at kostnadsnivået er høyt og pumpene dyrere enn mange konkurrenters.

– Vårt store fortrinn er at det ikke konkurreres på pris, men på kvalitet. Og oppfølging.

Den nye Framo-sjefen sier han vil fortsette på den stien som er gått opp. Kundefokuset er sentralt. Sameer kan ikke få understreket det nok.

– Etter en stund er det kvaliteten du husker, ikke prisen. Derfor er det viktigste for oss at vi også er best på service og oppfølging. Får kunden et problem, er førsteprioritet at vi skal løse det. Så får vi diskutere etterpå hvem som tar regningen. Det viktigste er at kundenes skip og rigger holdes i drift.

– Våre kunder skal vite at de får lasten trygt ut med våre pumper

Ifølge Kalra er det viktig at de står sammen med kundene i gode og onde dager. Men når shippingkundene deres opererer i det som er en av verdens mest volatile bransjer, går det både opp og ned.

For ti år siden førte finanskrisen til en alvorlig lavkonjuktur i de fleste industrialiserte land. Bankene måtte stramme kraftig inn på utlån og mange rederier stod uten finansiering av nye skip eller refinansiering av flåten. Med høye byggepriser inngått før krisen inntraff, rammet det usedvanlig dårlige fraktmarkedet hardt.

Nå er Kalra klar for at nye skip skal kontraheres med deres løsninger.

Kalra kan ikke utelukke nedbemanning, men mener planlegging med naturlig avgang kan forhindre det. Foto: Chris Ronald Hermansen.

3-5 år

I sin jobbkarriere er Kina det landet han har vært lengst i. Der ble Kalra i 8,5 år. Så lenge at døtrene snakker flytende mandarin. Hvor lenge han blir i Bergen er uvisst, men han anslår 3 til 5 år.

– Målet må alltid være å oppnå en organisasjon som er enda bedre rustet enn da du kom. Når det er oppnådd er det på tide å dra videre. Men dette er et veldig godt driftet selskap, så det blir vanskelig.

Han søker råd i ledergruppen sin ute på Askøy, og skryter av kompetansen og erfaringen de besitter.

Han trives sammen med skandinavere.

– Jeg har stor respekt for at alle her sier meningen sin under møtet, og at diskusjonen er avgjort når beslutningen fattes. Skandinavere følger da selvstendig og lojalt opp det som er bestemt for å få best mulig resultat.

Asiatere derimot, sier sjeldent i mot sjefen, men er gjerne uenig i det som er bestemt, hvilket gjør at man som sjef må følge opp mer for at alles mening skal bli hørt.  

Han synes arbeidsbalansen i Skandinavia er imponerende.

– Evne til å kombinere jobb og fritid i Skandinavia er produktivt. Folk jobber når de kan være mest effektive. Mange drar for å rekke barnehage, fotballtrening og være med familie, men så logger de seg ofte på senere og får gjort mye. I Asia går de færreste hjem før sjefen forlater kontoret, uten at det alltid er så produktivt.

Børsnoteringen begrenser hva som kan røpes om utsiktene. Det hindrer ikke Kalra i å prate om kompetansen, som han betegner som bedriftens styrke.

– Likevel må vi alltid se hvordan produksjonslinjene kan utnyttes og gjøres bedre. Vi skal både investere i menneskene og produktene.

Han tror markedet må forholde seg til fundamentale endringer som kommer raskt, men at det er vanskelig å peke på hvor teknologien vil snu opp ned på bransjen.

I øyeblikket fokuserer han på å utnytte mulighetene de kjenner.

Etter at Framo flyttet fra Heldal kan de se kundene sine seile forbi. Foto: Chris Ronald Hermansen

Nådd bunnen

– Jeg velger å tro på analytikere som sier vi har krysset bunnen. Rapporter fra Clarkson sier at markedet vil ta seg opp igjen fra 2019, så mange muligheter ligger foran oss.

Han synes det er viktig å huske at offshore ikke bare innebærer olje og gass fra oljeplattformer.

– Havvind er en voksende mulighet i offshoremarked. I tillegg ser stadig flere på hvordan energibehovet kan dekkes med andre kilder enn for eksempel kull. Mange land velger å bruke gass, og trenger flytende produksjonsskip til å få gassen videre. Det er uendelig mange muligheter.

Kalra ser utover den solfylte fjorden.

– Grensene er kun i hodene våre.