Alfa Laval spesialiserer seg på varmeoverføring, separeringsteknikkk og væskebehandling.

– Frank Mohn er et fremragende selskap som vi har fulgt tett over flere år. Selskapet har svært dyktige ansatte og har en markedsledende posisjon innen segmenter med langsiktige attraktive vekstmuligheter, sier Lars Renström, konsernsjef i Alfa Laval i en pressemelding.

– Pålitelig leverandør

Frank Mohn-konsernet har 1200 ansatte og hadde i følge pressemeldingen en omsetning på 3,4 milliarder kroner i fjor. Alfa Laval har cirka 16.000 ansatte over hele verden, skriver selskapet på sine nettsider. Flest ansatte har de i Sverige, Danmark, India, USA og Frankrike.

Fakta

Frank Mohn:

  • Bergensbasert industrikonsern som produserer pumper for tankskip og oljeinstallasjoner og yter service til skip og offshore.
  • Fra nyttår ble selskapet omorganisert, med en ny struktur. Utad skulle profilen bestå, gjennom selskapsnavnet Frank Mohn AS og Framo-merkenavnet.
  • Frank Mohn AS ble hovedselskapet, som samler all kjernevirksomhet knyttet til produksjon og service på pumper.
  • Ved siden av dette er det dannet to selskaper. Det ene skal stå for konsernets finansvirksomhet. Det andre skal samle alle aktiviteter som faller utenom kjernevirksomheten, blant annet investeringer i eiendommer og skip.
  • På toppen av konsernet kommer et nytt holdingselskap, som får navnet Wimoh AS. Navnet binder sammen mors- og farsslekten til Trond Mohn.
  • Mandag 7. april sendte det svenske konsernet Alfa Laval ut en melding om at de har kjøpt Frank Mohn AS for 13 milliarder kroner.

– Konsolidering og globalisering skjer innen alle industrier. Vi har vist oss konkurransedyktig gjennom innovasjon, kvalitet og et langsiktig syn på kunderelasjoner. Alfa Laval sitt engasjement og fokus på kvalitetsprodukter for det internasjonale markedet er en arv som vi deler, sier Trond Mohn, styreleder i Frank Mohn AS i pressemeldingen som er sendt ut.

Han legger til: – Våre kunder og ansatte kjenner Alfa Laval som en pålitelig leverandør av varmevekslere og separatorer gjennom flere generasjoner. 

Kjøper kontant

Oppgjøret vil ifølge det svenske selskapet gjøres kontant og på gjeldfri basis, og kjøpet vil skje via Mohn-familiens selskap Wimoh AS.

Alfa Laval sin portefølje innen væskebehandling er i dag primært rettet mot sanitære applikasjoner. Gjennom oppkjøpet av Frank Mohn vil Alfa Laval utvide dette forretningområde også til tyngre industrielle pumpesystemer, heter det i pressemeldingen.

Fornøyd med avtalen

Trond Mohn ville ikke ha solgt konsernet til hvem som helst.

– Alfa Laval er det eneste selskapet vi kunne se som en ansvarlig og langsiktig eier av Frank Mohn AS, og jeg er svært tilfreds med at vi har kommet til enighet om en avtale. Gjennom Alfa Lavals industrielle plattform og globale rekkevidde er vi trygge på at Framo vil fortsette å betjene krevende kunder og videreutvikle selskapets verdensledende posisjon, sier Mohn i pressemeldingen.

Ledelsen blir

Det skal ikke skje endringer i Frank Mohn-konsernets ledelse, ifølge pressemeldingen.

Planen er  å inkludere Frank Mohn og produktnavnet Framo i Alfa Lavals Marine & Diesel divisjon ledet av Peter Leifland.

– Selskapet vil forbli uendret med samme ledelse som i dag og vil utgjøre et nytt segment i Marine & Diesel divisjonen. Driften i Bergen vil bli Alfa Lavals operasjonelle senter for Marin og Offshore pumpesystemer, heter det i pressemeldingen.

Svenskene som kjøper Framo er godt fornøyd.

– Framo var et åpenbart valg for oss. Selskapet passer perfekt for oss, sier konserndirektør i Alfa Laval, Lars Renström, på en telefonkonferanse mandag morgen.

Han fremhever at bergensselskapet komplimenterer Alfa Laval på det marine og offshore olje- og gass feltet.

Gode markedsutsikter

Renström mener at fremtiden ser lys ut for Framo.

– Vi ser at markedet for Framo er på vei oppover, og vi ser gode muligheter for selskapet på lang sikt, sier han.

Frank Mohn AS vil bli inkludert i det svenske industrikonsernet som en del av selskapets «Marine and Diesel division».

– Vi vil holde beholde selskapet som en enhet, med samme ledelse som i dag, sier Renström.

Finansiering på plass

Alfa Laval forventer en betraktelig økning i omsetning for 2014 i Framo, basert på ordreboken til selskapet.

Finansdirektør i Alfa Laval, Thomas Thuresson, bekrefter at kjøpet er finansiert ved hjelp av banklån.

– Vi bruker en eksisterende bankfasilitet, og en ny, kommitert, mellomfinansiering fra SEB, sier han.

Etter sluttføring av transaksjonen, vil selskapet jobbe med en langtidsløsning på finansieringen, ifølge Thuresson.