Odfjell SE la torsdag frem årets første kvartalstall.

Ifølge bergensrederiet gjenspeiler resultatet et utfordrende marked for kjemikalietankvirksomhet. Kjemikalietankrederiet har i mange år slitt med tallene, men i 2016 snudde Odfjell skuta fra minus til pluss.

Årets første kvartal ble en liten nedtur sammenlignet med fjorået, og resultatet før skatt falt fra 28 millioner dollar i fjor til 3 millioner dollar i år.

Selskapet skriver at det ventes at resultatene for kommende kvartal også vil bli marginalt lavere enn for de første månedene. Men i et langsiktig perspektiv vurderes markedet til å holde seg
relativt balansert og etter hvert gradvis forbedres.

Sterk konkurranse

Kvartalet har vært preget av sterk konkurranse og stigende drivstoffpriser. Omsetning for første kvartal endte på 243 millioner dollar i år, mot 249 millioner dollar i samme periode i fjor. Driftsresultatet (Ebidta) gikk også noe ned fra 69 millioner dollar i første kvartal 2016 til 46 millioner dollar i år.

– Vi forventer at 2017 forblir utfordrende, men vår underliggende drift er stabil. I løpet av de to siste kvartal har Odfjell tatt viktige skritt for å fornye vår kjerneflåte, til en svært konkurransedyktig pris, sier Odfjell-sjef Kristian Mørch i en pressemelding.

Satser på nye skip

Rederiets flåtefornyelsesprogrammet for store kjemikalietankere er nærmest fullført.

I april landet Odfjell to nye byggekontrakter på Hudong-verftet i Kina. De to skipene til en kostnad på 116 millioner dollar skal leveres andre halvdel av 2020. Totalt har rederiet seks skip i bestilling på det kinesiske verftet.