Over 2,5 milliarder kroner har Oslo-rederiet brukt på siste flåtetilskudd.

For en drøy uke siden ble Höegh Giant overlevert fra verftet i Korea. Det er Höegh LNG sin syvende flytende gassterminal (FSRU)

I likhet med Höegh Grace som ble levert i fjor, er ikke hovedoppgaven til Höegh Giant å seile.

– Höegh Giant skal ligge stille på stedet i tyve år under hele kontraktens levetid, sier Erik Folkeson, medietalsperson for Höegh LNG.

– Basert på vår erfaring og kundenes krav, har vi bygd et fartøy som skal klare det.

Höegh Giant seilte fra verftet forrige helg. Foto: Höegh LNG

Kurs mot Ghana

Mens Höegh Grace er koblet opp for å jobbe som flytende gassterminal i den colombianske havnebyen Cartagena de neste tyve årene, setter Höegh Giant kursen mot Ghana neste år.

– Höegh Giant vil fungere som en flytende importterminal for LNG og sende fra seg gass inn i Ghanas nettverk av rørledning.

Quantum Power Ghana Gas skal benytte skipet på importterminalen Tema ved Accra i Ghana.

Der skal Höegh Giant importere den flytende naturgassen, som losses over fra skip som legger seg inntil. Etter lossingen seiler det andre skipet videre, mens Höegh Giant blir igjen for å varme gassen opp og forsyne det afrikanske landet.

I mellomtiden skal Oslo-selskapets nye skip utnyttes som et konvensjonelt tankskip for frakt av LNG.

Fartøyet har tilsammen fire tanker for flytende naturgass. Før overlevering fra verftet i Ulsan, var det full inspeksjon om bord i nybygget. Også inne i de gigantiske tankene.
– Her kommer vi ikke inn igjen med det første.

Prisfall

Höegh LNG har i alt investert mellom 285 – 300 millioner dollar i det nye skipet. De neste blir billigere.

– Bestillingen ble gjort for et par år siden da prisene var høyere. Kontraktsprisen i dag er rundt 10 prosent lavere, sier Folkeson.

Fortsatt har rederiet flere fartøy igjen for levering, og bestiller flere hvis kontraktene dukker opp.

– Vi har tre FSRUer igjen under bygging. To skal leveres fra Hundai Heavy Industries og en fra Samsung-verftet i 2018 og 2019. Av disse er tok knyttet opp mot lange kontrakter.

Nybygg i ermé

I snitt har rederiet vokst med en flytende terminal i året.

Klarsignalet for byggingen av sitt åttende nybygget som leveres i løpet av første kvartal 2018, ga rederiet etter å ha sikret seg en 20-års kontrakt i Chile for halvannet år siden.

I øyeblikket har Höegh LNG opsjon på å bygge flere.

Det følger selskapets strategi om å alltid ha et nybygg i erme, som kan tilbys nye kontrakter.

– Vi har vunnet flere kontrakter på at vi kan møte oppstarten til kunder som har korte tidsfrister.