Den første batterileveranse fra batterifabrikken i Bergen går til sotrarederiet Atlantic offshore som holder til på Ågotnes på Sotra. Hybrirdløsningen blir levert av Wärtsilä på Stord, og selve installasjonen i skipene «Ocean Art» og «Ocean star» skjer ved Fitjar mekaniske verksted på nyåret.

– Sammen skaper vi fremtidens lokale grønne arbeidsplasser, sier Geir Bjørkeli, administrerende direktør i Corvus Energy.

HYBRID: Batteriene skal bidra til lavere utslipp når skipene opererer i Nordsjøen. Foto: Ørjan Deisz

Han synes det er stort å lever de første batteriene fra den nye fabrikken, og ekstra kjekt at de skal til lokale aktører.

– Det er en stor dag for hele den maritime klyngen. Her er hele lokalsamfunnet med på å berge planeten, sier han.

Bjørkeli peker på at det nå bare er ett år siden Corvus tegnet kontrakt på å bygge en ny fabrikk, og sier innkjøringen har gått etter planen.

– Ordreinngangen er også god. Vi har allerede nok til full produksjon de to første kvartalene i 2020, sier direktøren.

UTVIKLING: Corvus er i rivende utvikling ifølge administrerende direktør Geir Bjørkeli, som viser flere generasjoner batterier. Foto: Ørjan Deisz

Kort transport

– Vi har kjøpt batterier fra Corvus tidligere, men da kom de fra Vancouver i Canda, og det tok seks uker. Nå skal de kjøres fra Midttun til Fitjar i løpet av uken, sier John Bjørnar Jørgensen, leder for salg og
forretningsutvikling, Wärtsilä.

Med bakgrunn i erfaringer fra liknende skip som har tatt i bruk hybridløsninger, anslår han at skipene kan spare mellom ti og femten prosent drivstoff.

Hør podkast om hvordan utslippene fra innenriks skipsfart skal halveres:

Batteritest

Torsdag var alle aktørene samlet til fabrikkgodkjenningstest av batteriene, som blir levert fra den nye batterifabrikken på Midttun denne uken.

«En historisk dag», sier Bjørkeli.

Ifølge en pressemelding fra fabrikken har selskapet vokst i omsetning med åtte hundre prosent, og fra femten til seksti ansatte de siste to årene. Etterspørselen er stor, og Courvus vurderer å gå over til to skift i fabrikken i 2020.