Etter initiativ fra blant annet Sjøfartsdirektoratet, setter FNs sjøfartsorganisasjon IMO spørsmålet om autonome skip på dagsorden.

– Det var overraskende stor støtte for å starte arbeid med regulering av autonome skip, selv fra land som vi i utgangspunktet forventet skulle være negative siden de er storleverandører av sjøfolk, sier teknisk direktør Lasse Karlsen i Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Han har vært en av pådriverne for å få saken opp i IMO.

På internasjonal dagsorden

Etter at IMO sin maritime sikkerhtskomiteen MSC 98 onsdag behandlet et initiativ fra Norge, Danmark, Estland, Finland, Japan, Nederland, Sør-Korea, England og USA ble det klart at det skal sees nærmere på selvkjørende fartøy.

-Dette viser at Norge er i front med å legge til rette for ny teknologi. Selv om det er for tidlig å si hva IMO vil konkludere med, er det viktig at vi er på banen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding.

I Norge er en allerede kommet i gang med de første forsøkene med autonome skip, blant annet gjennom at det godkjent et testområde i Trondheimsfjorden samt gjennom etableringen av Norsk forum for autonome skip (NFAS).

– Det vil også kunne ha stor betydning for norsk innovasjon på området. Sjøfartsdirektoratet sin rolle er først og fremst knyttet til utvikling av regelverket. Derfor er det positivt at vi nå får IMO til å sette dette på dagsorden.

Legge en plan

 

Nå skal saken opp på neste møte i sikkerhetskomiteen (MSC 99). Deretter vil det legges en plan for videre behandling av spørsmålet.