Halsnøy Dokk har bestilt tre nye kraner som skal gjøre verftet rustet til å ta større oppdrag. Den største av dem, en ny, beltegående kran utgjør over 20 millioner av summen.

Frem til februar i fjor het verftet Bergen Group Halsnøy, men ble da solgt ut av Bergen Group. Ny eier er Cinus AS.

– Det er veldig positivt at ny eier er interessert i å satse her, og at vi har fått lov til å gjøre disse investeringene, sier Frode Grønstøl til Sysla.no.

Tro på fremtiden

Investeringene kommer nå som følge av at våre nye eiere har tro på fremtiden innen maritime og offshore relatert industri i Sunnhordland, og ønsker å satse på oppgradering og videreutvikling av verftet, heter det i en pressemelding fra Halsnøy Dokk.

– Vi har et stort og bra anlegg på Halsnøy, som har vært drevet siden 70-tallet. Men det har ikke vært vedlikeholdt tilstrekkelig gjennom alle årene, det er en knepen bransje. Derfor er det positivt at vi nå får tatt noen løft, sier Grønstøl.

Vedlikehold

Den nye beltegående kranen kan brukes over hele verftsområdet og kan løfte opp til 300 tonn.

Verftet på Halsnøy leverte sitt siste nybygg i 2009. Siden da har hovedaktiviteten vært skipsreparasjoner. Ifølge Grønstøl har aktiviteten så langt i år vært bra.

– Det har ikke vært mange dager uten båt i dokken. Vi har hatt høy aktivitet, og jeg har inntrykk av at det har vært greit andre steder også. Jeg ser positivt på fremtiden, sier han.

Halsnøy Dokk ligger i Sunnhordland og har 25 ansatte.