Spillet om offshore-flåten: Kom på Sysla Live i Ålesund 20. september

Analysebyrået Menon har på oppdrag fra Maritim Forum utarbeidet et estimat for hvordan det gikk med den maritime næringen i fjor.

– Basert på regnskapstallene for 2016 og foreløpige analyser, ligger det an til en nedgang i omsetning og verdiskaping for den maritime næringen på omkring 20 prosent, sier daglig leder Tord Dale i Maritim Forum.

Tord Dale. Foto: Maritimt Forum

Han understreker at dette er en foreløpig analyse, og at de endelige tallene vil bli presentert på Haugesundkonferansen neste år.

Den foreløpige prognosen viser imidlertid at 9000 ansatte mistet jobben i 2016.

– Det vil si at omtrent 20.000 arbeidsplasser har forsvunnet i næringa etter oljeprisfallet, sier Dale.

– Jobbene kommer ikke tilbake

Han er ikke overrasket over tallene.

– Nei, en stor del av det vi har holdt på med har vært knytte til oljenæringen. Med prisfallet var det ingen overraskelse at mange jobber ville forsvinne.

Les også: Over 1000 sjøfolk har mistet jobben de to siste årene

Han mener vi nå ser en utflating etter oljeprisfallet, men at det ikke er noe som tyder på at de jobbene som er forsvunnet kommer tilbake med det første.

– Det er mye oljejobber som er borte, og jeg mener næringen må tenke at de jobbene ikke kommer tilbake. Vi må finne andre områder for vekst.

Cirka 16 prosent fall i fjor

Den norske maritim næringen eksporterte varer og tjenester for 284 milliarder i 2015. Næringen er dermed Norges nest største eksportnæringen, etter petroleum i 2015.

Næringen sto bak 24 prosent av Norges vare- og tjenesteeksport i 2015, ifølge Menon, som også har sett på utviklingen fra 2015 til i fjor.

– Der venter vi oss at fasiten vil vise en nedgang fra 2015 til 2016 på hele 16 prosent, sier Dale.

Det er spesielt offshore det forventes en sterk nedgang, som følge av både lavere priser og et lavere aktivitetsnivå internasjonalt.

Maritim næring er fortsatt svært offshore-orientert. Ser en bort fra deepsea-shipping, anslås det at tre av fire eksportkroner genereres i tilknytning til olje- og gassaktivitet.

Les også: Nå har snart 40.000 mistet jobben

– Både offshore- og riggselskapene forventer at inntektene vil falle med over 20 prosent fra 2015 til 2016. Siden toppåret i 2013 har riggselskapenes eksport sunket med 60 prosent, sier Dale.

– Trenger hjelp

– Hvor tar de veien, de som mister jobbene?

– Vi har ikke analysert dette, men det er noe vi vurderer. Det vi ser fra søkertallene på utdanningene er at noen har valgt å ta videre studier innenfor det maritime. Det er uomtvistelig at havnæringene skal vokse og vi vil trenge kompetansen. Forhåpentligvis skjer det noe knoppskyting i form av nye næringer.

– Hvor kritisk er situasjonen for de maritime næringene?

– Jeg har lyst å svare at det går bra. Det tror jeg jo. Men vi trenger noe hjelp fortsatt, mer enn noen gang er stabile og forutsigbare rammevilkår viktige. Det håper jeg politikerne bruker de mulighetene det offentlige har for å gi oss drahjelp gjennom omstillingen, offentlige innkjøp, satsing på kompetanse og hjelp inn på nye eksportmarkeder.

 

Spillet om offshore-flåten: Kom på Sysla Live i Ålesund 20. september