I Statsbudsjettet som ble lansert torsdag er det satt av 11 millioner til krilltokt i Antarktis med det nye isbrytende forskningsskipet.

Hver dag er 500 i sving på det italienske verftet Fincantieri for å ferdigstille «Kronprins Haakon». Snart forlater båten verftet, og etter testing i Bergen er fartøyet er ventet til hjemmehavnen Tromsø på nyåret.

Ut å tygge is

Det nye forskningsfartøyet kan gjøre alt fra å skyte seismikk til å tygge is, og er bygd for å operere i polare strøk. I tett samarbeid med Polarinstituttet og Universitetet i Tromsø, skal Havforskningsinstituttet på tokt i Antarktis med polarskipet som har blitt omtalt som et råskinn.

– Vi setter kursen sørover senhøstes 2018 – dermed gjennomføres toktet allerede den første antarktiske sommersesongen det nye skipet er tilgjengelig. «Kronprins Haakon» kan bryte seg gjennom tykk is, og har også utstyr til å undersøke hva som skjer under isen. Det åpner helt nye muligheter for oss i de krevende farvannene i Sørishavet, sier forskningsdirektør Geir Huse på Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Den norske regjeringen besluttet å bygge et nytt isgående fartøy høsten 2012. Juni 2015 var det brennstart på selve byggeprosessen i Italia, og i slutten av juli i år kunne kapteinen testkjøre “Kronprins Haakon” på sjøen.

Beregne krillforekomster

På toktet skal forskerne studere og beregne krillforekomstene. Målet er å skaffe ny kunnskap og grunnlagsdata for krillfiskeriene, der de norske fangstene utgjør den største andelen.

– På de to transittetappene skal vi studere havøkosystemene vi beveger oss gjennom. Vi kommer til å stoppe på utvalgte steder og undersøke pelagiske, mesopelagiske og bentiske habitater – altså leveområdene i ulike lag av vannsøylen og på bunnen. Dette blir særdeles spennende, sier han.

De siste årene er det også observert miljøendringer i Sørishavet. Blant annet har temperaturen økt i enkelte deler av havområdet, som kan påvirke krillen.

Krillbestanden i området som er åpent for krillfiske ble målt til 60,3 millioner tonn i et internasjonalt tokt for 17 år siden.

Norge, Kina og Sør-Korea er de største fiskerinasjonene i Sørishavet. I forrige sesong hadde Norge to fartøy som tok til sammen 160 960 tonn krill. Det totale uttaket av antarktisk krill ligger på rundt 300 000 tonn i året.

Fitjar designer Wärtsilä en av verdens største krillbåter som et kinesisk rederie skal bruke i arktiske farvann.

Aker BioMarine bruker en milliard på å bygge et nytt krillfartøy for fisket i  Antarktis hos Vard.