– I Odfjell vil vi gjerne ha nordmenn om bord på skipene våre, og rekrutterer fra sjøen til kontoret for å ivareta bred kompetanse på alle felt, sier mannskapskonsulent Eva Storeide.

Rundt 4 av 10 landansatte i rederiets operasjonelle og tekniske avdeling har seilende bakgrunn. Men det er flere år siden Odfjell tok ungdom om bord for opplæring på sjøen. Siste kadett var ferdig sommeren 2015.

Refusjonsordningen

Fra høsten skal fremtidige skipsoffiserer igjen få fullføre utdannelsen på Odfjell-skip.

– Vi er ikke helt ferdig med regnestykket, men vi begynner med rundt 15 kadetter, sier Storeide.

– De nye refusjonsordningene for norske sjøfolk gir oss et bedre handlingsrom til å tilby norske ungdommer fartstid.

Det er også mulighet for å få bli i rederiet etterpå.

– Målet er å beholde de dyktigste, og tilby dem jobb på enten fartøyene eller på land.

Kadettordningen

  • En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning på fagskole eller høgskole. For å utløse offiserssertifikater, må studenten ha fartstid med praksis på et skip etter fullført og bestått teoretisk utdanning.
  • Den nasjonale kadettdatabasen gir en koordinert landsoversikt over hvor mange studenter som står uten kadettplass, som er tilgjengelig og som det er behov for fremover. Den gir rederiene mulighet til å finne kvalifisert personell blant studentene som har registrert seg.
  • I mai 2016 ble beregningen av fartstid endret fra opptjening dag til dag til å gjelde fra time til time. Målet med innføring av timebasert fartstid, er i større grad å få registrert den korrekte fartstiden.

Selektiv

Rederiet skal rekruttere fra både fagskole og høgskole, men vil være langt mer selektive enn tidligere for å finne de riktige kandidatene.

Storeide er positiv til hva kadettene kan bidra med.

– Vi får ekstra hender – dyktige ungdommer kan bidra til å løse et bredt spekter av oppgavene om bord.

Kuttet

Kjemikalietankrederiet har skiftet kurs for å seile gjennom et tøft marked. Selskapet har spart penger ved å kutte bunkersforbruk, landansatte og ikke erstatte norske sjøfolk som sluttet.

I fjor var Odfjell ferdig med å barbere utgifter. Fokuset fremover er å øke topplinjen. Rederiet er klar på at norsk maritim kompetanse trengs for å drifte organisasjonen videre.

At regjeringen vil endre reglene for å få flere nordmenn i utenriksfart, og innføre full nettolønnsordning på spesialiserte NIS-skip, tror Odfjell-ledelsen gjør norske sjøfolk mer konkurransedyktige.

– En av hovedårsakene til at vi har norske sjøfolk er for å produsere kompetanse til landorganisasjonen. Vi rekrutterer fra sjøen for å få denne erfaringen inn på rederikontoret. Dette har vært en bevisst politikk i mange år. Nå ser regnerstykket med å bruke norske sjøfolk langt bedre ut enn det var i går, sa Odfjell Tankers-sjef Harald Fotland etter planene om utvidet nettolønn ble kjent.

Barberer køen

For kadettansvarlig Tor Egil Fjelde er Odfjell-satsingen som julaften og bursdag på en gang, når femten stykker strykes fra køen.

– Det er totalt 576 nye kadetter som skal utplasseres fra høsten, sier Fjelde.

I desember stod 185 kadetter i kø fra tidligere kull. Rett før jul tok Golden Energy inn 16 stykker i en jafs, og flere fulgte på. Da kadettåret 2016 ble avsluttet i vår var ventelisten strøket med åtti prosent. Fjelde drømmer om å starte høsten uten kø.

– Det klarer vi nok ikke. Totalt har 205 fått plass allerede, men vi håper rederiene er på banen for å ta unna. 22 er igjen fra tidligere år og klar til å mønstre på dagen.

Oppfordring

I Odfjell vil de gjerne oppfordre flere rederier til å ta inn norske kadetter i utenriksfart.

– Vi håper selvfølgelig at flere rederier følger på. Det er fortsatt mange ungdommer igjen som ikke har fått plass, sier Eva Storeide.