Fakta

Dette er Urban Water Shuttle

  • Energieffektivt, hurtiggående fartøy med nullutslipps energi, beregnet for 100 til 200 passasjerer.
  • Designbeskyttet av NCE Maritime CleanTech
  • Basert på seneste hybridteknologier, kombinasjon av brenselcelle og batteri.
  • Bygges i aluminium – et energieffektivt materiale med lave vedlikeholdskostnader.
  • Prosjekteier: Klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech, hvor følgende bedrifter deltar i konsortiet: SKL, Apply, Servogear, Fjellstrand, Wärtsilä, SKL, i tillegg til forskningsinsituttene CMR Prototech og Polytec
  • Konseptet er finansiert av Transnova og nominert til Transnovaprisen 2014

Kilde: NCE Maritime CleanTech


Nå skal det avsjekkes om passasjerene i Oslofjorden kan transporteres uten miljøbelastende fotavtrykk. Med støtte fra Transnova skal mulighetene for det maritime konseptet “Urban Water Shuttle” utforskes .

T-banenett til sjøs
– Urban Water Shuttle kan sammenlignes med et T-banenett til sjøs, drevet av nullutslipps energi. Med en 1 million kroner fra Transnova kan vi nå analysere muligheten for å sette inn mer miljøvennlig passasjertrafikk på et konkret samband, sier Hege Økland i NCE Maritime CleanTech til www.maritime.no.

Økland representerer en næringsklynge med aktører fra hele det maritime miljøet, og har utarbeidet et grønt, maritimt konsept som inkluderer både terminal og fartøy. Konseptet skal være et svar på byenes stadig økende behov for mer effektiv og miljøvennlig kollektivtransport.

I samarbeid med kommunene Hurum og Røyken, Akershus og Buskerund fylkeskommune, skal NCE Maritime CleanTech i gang med et Transnova-støttet forprosjekt for å se om nullutslippskonseptet egner seg på et helt nytt samband tur/retur Hurum via Fjellstrand på Nesodden.

-På Hurumlandet har vi store forventinger til dette prosjektet. Landets første elektriske ferje, Ampere starter jo å gå på Vestlandet fra nyttår og vi ønsker å være med på å skape et grønt og miljøvennlig alternativ også her på sentrale Østlandet. Et tilbud som har fremtiden for seg, sier ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum kommune i en pressemelding.

Avklare dimensjonene
– Vi skal nå identifisere dimensjonerende faktorer, slik som infrastruktur på land, passasjergrunnlaget, overfartstid og energibruk, sier Økland til Maritime.no.

Hege Økland leder næringsklyngen NCE Maritime CleanTech. Foto: Line Andersen

Det hurtiggående alternativet for kollektivtransport på vann, er i utgangspunktet utformet med batteridrift som blir ladet fra strømnettet på land.

– Konseptet trenger mindre landareal enn konvensjonelle kaianløp, og skal være en sømløs og passasjervennlig måte å reise på. Nå skal vi tilpasse dette til et konkret samband. Passasjergrunnlaget vil ha betydning for størrelsen på fartøyet og avstanden vil påvirke batteripakken. Det skal være nullutslipp, men vi kan også se på flere energibærere, slik som for eksempel hydrogen, sier Økland.

I utgangspunktet var Hurum kommune på jakt etter slikt prosjekt, og kommunen tok kontakt med den maritime klyngen på sørvestlandet.  NCE Maritime CleanTech inneholder i tillegg til bedrifter fra hele den maritime verdikjeden, leverandører av fornybar energi, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner. På østlandet har Hurum fått med seg Røyken og to fylkeskommune. Med støtte fra Transnova kan det nå sees nærmere på mulighetene.

Konkurransedyktig alternativ
– Jo mer som er klart av dokumentasjon og analyser, jo mindre risiko er det for en kommersiell aktør er det å gå inn i prosjekt, påpeker Økland til www.maritime.no.

Hun understreker betydningen av at Transnova tror på prosjektet, og opplever at virkemiddelapparatet gjennom Transnova har utløst gode prosjekt.

Konseptet inkluderer både fartøy og terminal. Med støtte fra Transnova skal de dimensjonerende faktorene identifiseres. Illustrasjon: NCE Maritime CleanTech

– Dette kan gi oss et utstillingsvindu for norsk teknologi. Nå kan vi få muligheten til å prøve det ut i Norge først, men vi er også i dialog med utenlandske aktører som snuser på å teste ut dette konseptet, sier Økland.

Bærekraftig design
Fartøyet er designet til å bygges i aluminium, som i følge næringsklyngen er et energieffektivt og bærekraftig materiale med lave vedlikeholdskostnader.

– Erfaring fra andre prosjekt innenfor batteriteknologi, viser at slik fremdrift er veldig energieffektivt. Det gir store drivsoffbesparelse, men i tillegg gir det også mindre vedlikeholdskostnader, så dette kollektivtilbudet er en veldig konkurransedyktig løsning, sier Hege Økland.