Det annonserte rederiets prosjektleder Serge Fosati under Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund.

Det som kan bli verdens første cruiseskip med nullutslippsteknologi skal være rundt 230 meter langt, ta over 900 passasjerer og et mannskap på 500.

Flytende hydrogen som drivstoff har ikke blitt brukt i slike skip så langt.

– Dette er en verdensnyhet. Veldig spennende. Får de dette til, kan en få utviklet et distribusjonsnettverk som gjør at også andre kan bruke hydrogen som drivstoff. Det kan bidra til en utslippsfri skipsfart i framtiden, sier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding.

Dialog med Statoil og Sjøfartsdirektoratet

Per i dag produseres det ikke flytende hydrogen i stor skala i Europa, men Viking Cruises skal være i dialog med Statoil for å få til en løsning basert på et norsk raffineri. Frakt av drivstoffet på bunkerskip er også en del av prosjektet.

Viking Cruises har som første rederi på ti år, registrert flere nye cruiseskip inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister de to siste årene.

Hydrogenfartøyet er tenkt i tilsvarende design som det havgående cruiseskipet Viking Sun som rederiet fikk overlevert denne uken. Rederiet er nå halvveis i levering av åtte nye skip.

Rederiet er i dialog med Sjøfartsdirektoratet, og blir hydrogenskipet realisert skal det ha norsk flagg.

– I Viking har vi alltid vært opptatt av å se framover og å ligge i forkant miljømessig. Som nordmann og med norske skip ønsker vi å lede veien til nullutslippsskip gjennom brenselscelleteknologi. Veien dit er fremdeles lang men her ønsker vi i Viking å ligge i forkant, sier Torstein Hagen i Viking Cruises i samme pressemelding.

Sikkerhet i fokus

De tekniske utfordringene består blant annet i å holde drivstoffet på minus 253 grader for at det ikke skal fordampe.

En brenselcelle vil konvertere hydrogenet sammen med vanlig luft til elektrisitet for framdrift og elektrisk strøm om bord. Hydrogen er og en eksplosiv gass, slik at vern mot gasslekkasjer er en viktig del av drivstoffets sikkerhetskrav.

– Skipet skal ha norsk flagg, og det betyr at vi må gå god for at sikkerheten er like god som på konvensjonelle skip. De utfordringene tror vi det skal være mulig å løse. Det er nok en lang vei igjen før alt det tekniske er på plass, men dette er et veldig konkret prosjekt som har prioritet hos Viking Cruises, sier Akselsen.