– Det er flott at det begynner å se bedre ut for mange i oljenæringen, men det gjelder ikke alle, og det gjelder ikke oss. Det er det viktig å understreke.

Anne Jorunn Møkster, administrerende direktør i familierederiet, sitter på kontoret sitt på Skogstøstraen på Tasta i Stavanger. Rett utenfor vinduet ligger to gigantiske serviceskip. Et skal snart ut på havet igjen, mens det andre ligger til kai uten oppdrag.

Fakta

Simon Møkster Shipping

  • Etablert i 1968 av skipskaptein Simon Møkster.
  • Hovedkontor på Tasta i Stavanger.
  • Om lag 500 ansatte.
  • Flåten består av 22 skip.
  • Driver i dag nesten utelukkende i offshore, med forsyningsbåter, beredskapsskip og fartøy for å støtte havbunnsoperasjoner.
  • I tillegg kommer en liten del av omsetningen fra havvindsegmentet.
  • Selskapet eies av søsknene Anne Jorunn, Alf og Astrid Simone.

De siste månedene har det kommet flere positive signaler fra oljenæringen enn på mange år. En rekke nye utbyggingsplaner skaper optimisme, og norske leverandører stikker av med brorparten av kontraktene. Dermed ser også de lysere på situasjonen.

Blodrøde tall

Men Møkster kjenner seg altså ikke helt igjen i dette bildet.

– Det tar lang tid før høyere aktivitet fører til mer arbeid for oss på sjøen, sier hun til Sysla.

Nylig var regnskapet for fjoråret ferdig behandlet, og tallene viser at 2017 føyde seg inn i rekken av beintøffe år etter at oljekrisen begynte i 2014.

Inntektene stoppet på 704 millioner kroner, ned fra 823 millioner året før. Og på bunnlinjen ble det 118 millioner kroner i minus før skatt, en forbedring fra minus 586 millioner året før. Dermed har selskapet til sammen bokført et underskudd på drøyt én milliard kroner de siste tre årene. Mye skyldes at skipenes verdi er skrevet ned med mange hundre millioner. Siden 2014 har selskapets egenkapital rast fra 1,6 milliarder til 900 millioner kroner.

– Det er jo grusomme tall. Vi må bare legge dem bak oss og se på det som er positivt, sier Møkster.

– Vet det vil snu

For det finnes noen lyspunkter. Som at driften gikk i pluss og at gjelden ble redusert med drøyt 10 prosent. I dag er gjelden 2,7 milliarder kroner. Det er mye, men et nivå Møkster er komfortabel med. Samtidig beroliger vissheten om at den økte aktiviteten til slutt også vil komme offshorerederiene til gode.

– Vi vet det skal gå opp igjen. Det har alltid gått opp og ned, selv om denne nedturen har vært kraftigere enn vi har opplevd tidligere.
I år feirer Stavanger-rederiet sitt 50-årsjubileum. Møkster vedgår at de dårlige tidene påvirker markeringen.

– Det blir en nøktern feiring, men det skal absolutt ikke forbigås i stillhet. Vi er optimistiske av natur og må glede oss over det vi har fått til disse 50 årene. Samtidig skal vi tenke på hvordan vi skal utvikle oss de neste 50, sier hun.

Møkster har satset for å ta en posisjon i Barentshavet. Skipet Stril Barents er tilpasset arktiske forhold og er fast forsyningsskip på Goliat-feltet. Vi har store forhåpninger til Barentshavet framover, sier Anne Jorunn Møkster. Bildet er tatt før Goliat-plattformen ble slept ut til feltet i 2015. Foto: Fredrik Refvem.

Startet med kontor i stuen

Rederiet ble etablert av hennes far Simon i 1968. Han var utdannet skipskaptein og hadde i noen år jobbet for Stavanger-rederiet O.H. Meling da han 32 år gammel bestemte seg for å satse selv. Med hjelp fra forretningsmannen Johan Stangeland ble lastebåten Mokstein kjøpt.

– Far hadde kontor hjemme i stuen og tenkte at han alltids kunne seile båten selv om det skulle gå dårlig, forteller Anne Jorunn Møkster, som selv var tre år da virksomheten ble etablert.

Men det gikk bra, og flåten vokste raskt. De første årene dreide alt seg om frakt av last. Spesielt var ruten mellom Odda og Rotterdam hyppig frekventert av Møksters skip.

Simon Møkster. Foto: Privat

Først i 1981 ble det første fartøyet bygget om og tilpasset oljenæringen, som det siste drøye tiåret hadde blitt viktig for Norge og Stavanger. Deretter ble offshoredelen av virksomheten stadig mer dominerende, og i 2000 ble det siste lasteskipet solgt. I mellomtiden hadde det en periode også vært satset på passasjertrafikk.

I 1992 døde Simon, og Anne Jorunn fikk en mer sentral rolle i selskapet. I 2004 tok hun over som administrerende direktør.

Sammen med søsknene Alf og Astrid Simone eier hun 100 prosent av familieselskapet.

I dag består flåten av 22 båter i segmentene forsyning, beredskap og havbunnsoperasjoner. Fire av båtene driftes av Møkster, men er eid av andre rederier. Selskapet har om lag 500 ansatte, 100 færre enn før krisen.

Anne Jorunn Møkster da hun 38 år gammel overtok som administrerende direktør i 2004. Foto: Fredrik Refvem

137 skip i opplag

– Hvordan ser det ut i år?

– 2018 blir også svært vanskelig. Sommeren blir bra, men det er stor usikkerhet knyttet til høsten og vinteren. Prognosene tilsier negativt resultat også i år, sier Møkster.

Offshorerederiene er blant selskapene som er blitt hardest rammet av oljekrisen. I februar lå 137 skip i opplag uten arbeid, to av dem tilhørende Møkster. I forrige uke kom Rederiforbundets årlige konjunkturrapport, som slår fast at det blir tøft en stund til.

“Lave rater og lite aktivitet medfører at disse rederiene fremdeles står i svært krevende tider”, står det i rapporten.

Håpet er at det snur for alvor i 2019.

De siste årene har flere rederier blitt restrukturert og slått sammen, noen frivillig og andre ufrivillig.

– Er du bekymret for selskapets framtid?

– Jeg frykter ikke noe. Nå ser vi at det ikke skal lenger ned, bunnen er nådd både for opplag og bemanning. Så vil kanskje noen si at vi har vært på bunnen litt lenge. Nå er målet at vi snart kan begynne å ansette igjen, smiler Anne Jorunn Møkster.