Det kommer frem i en børsmelding.

Driftsinntektene til Eidesvik Offshore falt fra 249 millioner kroner i fjorårets første kvartal til 101 millioner i samme periode i år. Det er et tap av omsetning på 148 millioner. Av inntektene utgjorde 83,4 millioner  termineringsvederlag og gevinst ved salg av skip.

Selskapets driftsresultat (Operating profit) endte på 71,3 millioner, en nedgang fra positive 56 millioner i første kvartal 2017. Før avskrivninger endte resultatet på 7,1 millioner mot fjorårets 158 millioner kroner.

Dette gir et samlet resultat på minus 51 millioner, mot positive 135 millioner i samme periode i 2017.