Dagens nyhetsbrev

Fredag vedtok International Maritime Organization (IMO) at klimagassutslippene fra skipsfart skal halveres innen 2050, mot utslippene i 2008. IMO, som er FNs sjøfartorganisasjon, vedtok samtidig mål om at skipsfarten skal bli helt karbonfri så fort som mulig i løpet av dette århundret.

Sysla har tidligere skrevet om DNV GLs rapport om energioverføring i skipsfart, som i årets rapport mente det var vanskelig, om ikke umulig, å nå verdens samlede klimamål før 2050. Hvis så, var shippingsegmentet avgjørende for at det skal la seg gjøre.

Med signalene fra londonsbaserte IMO må DNV GL trappe opp målene de satte i årets rapport om energioverføring, forteller ansvarlig for Energy Transition Outlook, Sverre Alvik.

– IMOs mål går utover det vi inkluderte i årets rapport, sier Alvik til Sysla.


Mener målene kan nås

Han mener at det er mulig å oppnå målene i IMOs planer, i det som er verdens første globale maritime klimaavtale.

– Shipping bør gjøre ytterligere tiltak enn det vi la til grunn i årets rapport.

– Hvor sannsynlig er det at de faktisk vil gjennomføre tiltakene, og at de ikke bare står som hårete mål?

– Det regner vi som sannsynlig, sier Alvik.

Kjemikalietankeren Bow Cedar passerer Houston. Arkivfoto: Henry Martin Araneta / Odfjell

Energioverføring skjer raskt i mange forskjellige bransjer og segmenter, fra alt fra elektrifisering av sokkel, hybrid- og elferger, i privatbilismen og så videre. I shipping mener Alvik at rederiene må forberede seg på at energioverføringen vil komme også i maritim industri.

– Det ville vært en god strategi å lage skip som er fleksible når det kommer til drivstoff, hastighet og last, for å lage skip som er såkalt karbonrobuste eller fremtidssikre, sier Alvik.

Departement og forbund fornøyde

Norge var blant landene som tok initiativet til en slik utslippsplan for skipsfarten, tilbake i 2016

Sveinung Oftedal Klima- og miljødepartementet har ledet forhandlingene, og ulike land har hatt svært forskjellige ambisjonsnivå. Etter et år med forhandlinger er strategien vedtatt.

– Norge har jobbet hardt for å hale i land denne avtalen. Nå starter jobben for alvor på det enkelte skip med å kutte utslippene. Her håper jeg at norsk skipsfart skal vise vei og vise verden at det er fullt mulig å drive miljøvennlig og samtidig tjene penger, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ifølge NTB fredag.

Også Norges Rederiforbund er for IMO-avtalen. De vedtok en CO2-posisjon i tråd med Parisavtalen i 2016.

– Et felles rammeverk for utslippsreduksjon betyr at vi gjør det uten negativ konkurransevridning. Dette er en milepæl for skipsfarten og vil sende et tydelig signal til markedet om at næringen i årene som kommer vil etterspørre drivstoff og løsninger med et så lavt karbonavtrykk som mulig, sier forbundets administrerende direktør Harald Solberg, ifølge NTB.

Få også med deg: