Solstad Offshore melder at de har blitt tildelt langtidskontrakt for forsyningsfartøyet (PSV) Normand Leader av ConocoPhillips Skandinavia AS.

Kontrakten har en fast varighet på fire år og i tillegg tre årlige opsjoner.

Avtalen starter opp i april neste år.

De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene, melder Solstad.

Skipet het tidligere Rem Leader, men fikk nytt navn etter at Rem Offshore fusjonerte med Solstad.