Onsdag kom meldingen om at motorene til verdens første gruveskip skal lages hos Rolls-Royce-bedriften Bergen Engines.

Nå er en ny kontrakt signert, med verftsgruppen Fincantieri. Rolls-Royce skal levere fremdriftssystemene til det nye norske forskningsfartøyet «FF Kronprins Haakon».

Skipsutstyret skal i hovedsak leveres fra Sunnmøre og Bergen.

– Hovedmotorene og generatorene kommer fra Bergen, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk i Rolls-Royce Marine til Sysla.

Designet av Rolls-Royce

Forskningsskipet er designet av Rolls-Royce på oppdrag fra Havforskningsinstituttet, mens detaljtegninger vil bli utført av Fincantieri.

– Det er en hyggelig kontrakt å få fordi dette forskningsfartøyet er et prosjekt vi har fulgt lenge. Det er en kontrakt med klassisk Rolls-Royce-leveranse til et fartøy som skal tåle mye vær, sier Wollebæk.

Påvirker ikke nedbemanningen

Bergen Engines skal nedbemanne i løpet av våren. 71 midlertidig ansatte er allerede ute, og i april blir det klart hvor mange av de 900 faste som må gå.

De nye kontraktene får ikke noe å si for denne prosessen.

– Nei, dette er kontrakter de har kjent til i Bergen Engines en stund, sier Wollebæk.

Det 100 meter lange forskningsfartøyet skal overvåke fiskebestander, utføre meteorologiske undersøkelser og ta prøver av havbunnen. Flere norsk forskningsmiljøer er involvert i utvikling og bruk av det nye forskningsfartøyet.

Bygges i Italia

Kontrakten på skipsutstyr fra Rolls-Royce omfatter fire dieselmotorer,  to azimuth hovedpropeller, to tunnelthrustere (sidepropeller), elektrosystem, DP automasjon og kontroll, samt systemengineering.

Fartøyet skal bygges i Italia, mens den siste utrustingen vil finne sted i Norge. Etter planen skal «FF Kronprins Haakon» dra på sitt første tokt i 2017.

Det er ikke kjent hva verdien på de nye kontraktene er.