Dagens nyhetsbrev

Lørdag 11. april 2015 ble en skjebnedag for 38 år gamle Mohamed Edris. Da arbeidet han på et verft i Bangladesh, og skulle kutte opp den 40 tonn tunge propellen på konteinerskipet Eurus London, ifølge The Guardian.

Da propellen var sveiset av, falt den ned på en metallplate, før den spratt tilbake mot Edris med voldsom kraft. Foten hans ble kuttet av over kneet, han mistet synet på det ene øyet, og han brakk nesten ryggen.

38-åringen ble en del av en dyster statistikk.

Ifølge en rapport fra International Law and Policy Institute (ILPI) er skipsopphugging kalt verdens farligste yrke. Både mennesker og miljø utsettes for risiko når skip blir rent opp på langgrunne strender ved høyvann og hugget opp uten faste installasjoner.

Senest i desember meldte interesseorganisasjonen NGO Shipbreaking Platform om en skremmende utvikling på strandverftene i Chittagong i Bangladesh. Fram til september i fjor hadde man sett en nedgang i antall ulykker, men så snudde det. Mot slutten av 2017, bare i løpet av to måneder, var det åtte skader og seks dødsfall.

Av de 227 fartøyene som på verdensbasis ble til spiker i tredje kvartal i fjor, viser tall fra samme organisasjon at 124 ble “beachet” i India, Pakistan eller Bangladesh.

toppen av versting-listen over skip som hugges opp under kritikkverdige forhold, kom 11 skip fra Hellas i tredje kvartal. Sør-Korea og Singapore solgte 6 fartøyer hver til asiatiske strender.

I dag melder KLP og KLP-fondene at de har besluttet å utelukke Evergreen Marine Corporation Ltd., Korea Line Corporation, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL for slik skraping av skip.

I januar svartelistet Oljefondet fire rederier for å ha sendt skip til opphugging på strendene i Pakistan og Bangladesh. KLP har gjennomgått Norges Bank sin beslutning og ser ingen grunn til å avvike fra disse anbefalingene, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyd med at Norges Bank og Etikkrådet bidrar til sette press på rederiene som skraper skip på en uansvarlig måte. KLP har besluttet å følge den standarden for utelukkelse som er satt av Etikkrådet. Det vil si at flere selskaper vil stå i fare for å bli utelukket fra KLP og KLP-fondenes investeringer dersom de fortsetter å skrape skip på en uansvarlig måte, sier leder for ansvarlige investeringer Anne Kvam.

Norges Rederiforbund har sagt nei til beaching og fraråder medlemmer å hugge skip slik.

I 2016 også kom nye EU-regler som setter strenge krav til huggefasiliteter. Retningslinjene gjør det klart at en strand ikke er et passende sted for en høy-risiko tungindustri med farlig avfall. Verftene må søke om å bli EU-godkjente verft som europeiske rederier kan bruke.

Få også med deg:

  • Er det én ting GIEK-sjef Wenche Nistad har lært av offshore-krisen, er det at hun skulle ha vært strengere. Hør den ferske episoden av Sysla Shipping her.
  • Atlantic Longlines fartøy blir det første hybride linefartøyet, og det største som er bygget i sin klasse.
  • Det Christen Sveaas-dominerte offshorerederiet Viking Supply Ships går enda mer i minus til tross for positive bidrag på kostnadssiden. Årsaken er et fortsatt svakt marked, ifølge sjef Trond Myklebus i Viking Supply. (DN)
  • Nordic American Tankers tapte 75,5 millioner dollar i fjor. På børsen verdsettes rederiet til 280 millioner dollar etter et kraftig kursfall. (Finansavisen)
  • Awilco fikk et driftsresultat (ebitda) på 1,7 millioner dollar i 2017, mot 19,8 millioner i 2016. Fraktinntekter var 20,4 millioner dollar i fjor, mot 34,8 i 2016. (Newsweb)